‘Bodemanalyses: meten en weten’

19-07-2018 | Laatste update op 13-09 | |
van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Meten is weten, gissen is missen. Die rijmende managerswaarheden kent u wel. Maar de werkelijkheid is zelden of nooit zo zwart-wit. Want wie zegt dat wat je meet ook klopt?

Het analyseren van de bodem is een belangrijk hulpmiddel in de teelt. Wat er aan stoffen te weinig of te veel in zit is van invloed op groei en opbrengst. En niet alleen dat, het is ook van invloed op wel of niet binnen de grenzen van wettelijke voorschriften blijven.

Uiteenlopende resultaten van hetzelfde monster

Die harde metingen en de teeltadviezen die we erop baseren, lijken echter op drijfzand gefundeerd. Zoals blijkt uit een artikel van Boerderij-redacteur Martijn Knuivers meten 7 professionele onderzoekslaboratoria met wetenschappelijk gecertificeerde en veelal ook voor de wet geaccrediteerde onderzoeksmethodes ver uiteenlopende gehaltes in precies hetzelfde mengmonster van grond uit hetzelfde perceel in de Achterhoek.

Precisielandbouw

Wie de uitkomsten van bodemonderzoeken gebruikt als niet meer dan een indicatie voor wat meer of wat minder van dit of van dat, die zal zich geen buil vallen aan een paar milligrammen K of N meer of minder per kilo grond. Wie blijft opletten en zijn teeltmaatregelen baseert op eerdere ervaringen, resultaten en opbrengsten, die schrikt hier niet van.

Maar wie zich hoopvol heeft overgeleverd aan de precisielandbouw, met overal en aan alles sensoren verbonden, die zou zich misschien eens achter het oor moeten krabben. Gaat daar alle heil van komen, zoals dat ons 21ste-eeuwers wordt voorgehouden, als gerenommeerde labs al met zulke uiteenlopende metingen op de proppen komen?

Shoppen tussen uitkomsten

En ook de wetgever moet zich beraden op deze uitkomsten. Wanneer overheden zich voor regelingen, bemestingsplafonds, heffingen, subsidies en wat al niet baseren op de geaccrediteerde metingen door gecertificeerde onderzoeksinstellingen, dan mag het toch niet zo zijn dat boeren en tuinders, handhavers, beleidsmakers en beleidsbeïnvloeders naar believen kunnen shoppen tussen uitkomsten die de een of de ander beter uitkomen.

Meer over


Beheer