Doorgaan naar artikel

Blgg AgroXpertus analyseert beregeningsmogelijkheden per bodem

Telers weten -zeker voor hun eigen grond- hoe het staat met de droogtegevoeligheid van de percelen. Maar hoe veel beregend moet worden bij het uitblijven van natuurlijke neerslag, dat is vaak nattevingerwerk.

Te weinig water geven kan betekenen dat snel weer beregend moet worden; te veel beregenen maakt dat het teveel aan water voorbij de wortelzone inspoelt en verloren gaat en dat nutriënten onbedoeld uitspoelen.  Laboratorium BLGG AgroXpertus kan sinds kort aangeven hoeveel water voor het gewas maximaal beschikbaar is in de zone tot de monsterdiepte (standaard 25 à 30 centimeter).


Het laboratorium bepaalt het verloop van de pF-curve aan de hand van de grondsamenstelling (waaronder zand, klei en silt) en de hoeveelheid holle ruimten tussen de bodemdeeltjes. Hieruit volgt het volumepercentage water dat de bodem kan bevatten bij veldcapaciteit (het water wordt dan nog dusdanig door de bodemdeeltjes vastgehouden dat het niet uitzakt naar diepere lagen) en het volumepercentage bij het verwelkingspunt (de grens waarop het nog aanwezige water zodanig stevig aan de bodemdeeltjes vast zit, dat het niet meer door het gewas kan worden opgenomen).In het resultaatverslag wordt weergegeven hoeveel water bij veldcapaciteit aanwezig is voor het gewas, en hoe veel vanaf het verwelkingspunt maximaal beregend kan worden voordat het vocht uitzakt naar diepere lagen. Verder wordt een rangorde aangegeven in de droogtegevoeligheid van de bemonsterde percelen. De bepaling van de pF-curve en het daarbij horend advies maakt standaard deel uit van de Bemestingsmonitor Bodem. In combinatie met de Bemestingswijzer (het uitgebreide standaard- grondonderzoek) kost het beregeningsadvies 10 euro extra.

Bekijk meer

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin