Bleker wil RUB verlengen

16-03-2012 | Laatste update op 09-11 | |
Bleker wil RUB verlengen

Staatssecretaris van landbouw Henk Bleker stelt voor de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) te verlengen tot 1 januari 2014, met een opgebruiktermijn van de middelen tot 1 juli 2015. Bleker reageert ermee op kamervragen van CDA en Partij voor de Dieren.

Op 1 februari heeft College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) bekendgemaakt de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) te willen schrappen. Volgens het CTGB betreft het een ’rare lijst’ met middelen waarvan de herkomst onbekend is. Bovendien zou de RUB in strijd zijn met de nieuwe Europese gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn.

Het intrekken van die lijst heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk op bedrijven. Zo zijn veel paprikatelers gewend hun vingers in magere melk te dopen om de verspreiding van virussen te voorkomen. Daarnaast zou zeewierextract goed werken tegen schimmels en wordt bijenwas gebruikt ter afdekking van snoeiwonden.

Ger Koopmans (CDA) en Esther Ouwehand (PvdD) vinden dat het CTGB de lijst moet handhaven. Bleker zegde deze week in een debat toe met een oplossing te komen. Is die niet naar tevredenheid van de Twee Kamerleden, dan willen zij hem met een motie alsnog daartoe dwingen.

VVD-Kamerlid Janneke Snijder vindt dat de toelating van middelen voor kleine teelten, zoals de radijsteelt, sneller moet. Ze vroeg zich openlijk af of het CTGB nog wel bestaansrecht heeft als ze zo traag handelen bij de toelating. ”Zestien tot 28 weken is toch veel te lang. Er is een zonale toelating. Dan moet nu ook een slag gemaakt worden.” Ook Koopmans oordeelt dat het CTGB geen ambitie uitspreekt. ”Bedrijven gaan failliet omdat ze middelen niet mogen gebruiken die in buurlanden wel mogen.”

Bron: Boerderij Vandaag- Auteur: Jeroen Savelkouls

Savelkouls
Meer over


Beheer