Doorgaan naar artikel

‘Bioteelten beginnen af te lopen’

Foto: Gerard Boonekamp

Foto: Gerard Boonekamp

De snacktomaatjes kunnen het fors koelere klimaat goed handelen.

Teeltmanager Wim van Marrewijk van biologische kwekerij Frank de Koning op Voorne-Putten (Zuid-Holland): “De gewassen van de snacktomaatjes lopen in kracht relatief weinig terug.”

’s Morgens wordt het gewas een paar uur opgestookt. De rest van de dag wordt ‘koud’ doortrekken. Als er zon is, mag de temperatuur tot 23 graden Celsius oplopen. “Hierbij moeten we wel oppassen dat de temperatuur niet te hoog oploopt in verband met het ‘oppompen’ van het gewas, waardoor er door het afkoelen in de avond en nacht problemen ontstaan met gescheurde vruchten”, vertelt de teeltmanager.

De trostomaten hebben meer problemen met de lage temperatuur. “Daar zien we ook dat de laatste trossen meer moeite hebben met uitgroeien. Ook het gewas is kracht aan het verliezen.” De kwaliteit is goed, maar we moeten wel het scheuren van de vrucht zien te voorkomen.

Echte meeldauw

In de tomaten zit hier en daar echte meeldauw en zelfs op een enkele plek wat Cladosporium. Ook Tuta is in het gewas gesignaleerd. Hiertegen is twee keer NeemAzal gespoten met een interval van vijf dagen om de larven te doden.

De planning is om in week 45 het tomatengewas te ruimen. Dit is enerzijds afhankelijk van hoe het gewas zich houdt, want er gaat weinig energie in, en de ontwikkelingen op de afzetmarkt. Van Marrewijk: “Hoe snel komt Spanje aan de markt? Want door de hittegolf komt de productie daar veel later op gang. Maar mocht dat toch eerder zijn, kan het zijn dat we onze productie moeilijker kunnen afzetten. Dan stoppen we eerder met de teelt.”

Auberginegewas actief houden

De teelt van aubergine kabbelt rustig voort naar het einde van de teelt in week 45. De productie begint af te nemen, maar gaat nog wel door. “Het gewas gedijt goed onder de huidige temperaturen, die in de nacht kan dalen naar 10 graden Celsius en overdag kan oplopen naar 23 graden. Met scherming en een minimumbuis van 40 graden houden we het gewas actief.” Het gewas is vegetatief en generatief weer in evenwicht. Ziekten- en plagendruk is laag.

Komkommergewas niet actief meer

Door afnemend licht en lage temperaturen neemt de kracht van het gewas af, evenals de productie. Meeldauw wint duidelijk terrein. Met kalibicarbonaat wordt hiertegen gespoten, maar het is niet veel meer dan symptoombestrijding. “Omdat het gewas niet actief is, lopen de assimilaten in de kop van de plant op. Hierdoor wordt de gevoeligheid voor schimmelziektes groter. Dit is het begin van het einde, ofwel uitstel van executie.”

De kwaliteit van de komkommer is voor het najaar best nog redelijk; in week 40 zelfs nog iets beter. Bij het natslaan van de bloemen bestaat het risico voor aantasting door Mycosphaerella. “Deze schimmel trekt dan via de stamper in de vrucht, wat kwaliteitsproblemen geeft.”

In week 42 worden de laatste komkommers aan de Kloosterweg geoogst. Een week later in de tweede kas, waarna de gewassen worden geruimd. Volgens de teeltmanager was het een normaal komkommerjaar met wel iets lager productie dan vorig jaar. “Toen hadden we een ontzettend goed jaar.”

Ongekend laag bedrag luisbestrijding

Het paprikagewas van zowel blok als punt staat er ondanks het koude weer nog goed bij. De productie is redelijk, de afrijping loopt wel iets trager. De vruchtgrootte en kwaliteit is goed. De productie was beduidend hoger dan de afgelopen jaren en met een betere vruchtkwaliteit.

Van Marrewijk: “Luisdruk speelt dit jaar geen enkele rol van betekenis. We hebben een ongekend laag bedrag van € 0,55/m2 aan luisbestrijding besteed. Dit komt mede door het dit jaar intensief gebruikte Natural Growth.” Einde van de paprikateelt staat gepland voor week 45.

Teeltwisseling binnenkort van start

Na het ruimen van de gewassen beginnen de werkzaamheden voor het opstarten van de nieuwe teelt, die tussen week 2 en 5 weer wordt geplant. Paprika en tomaat eerder dan komkommer en aubergine. “We zijn bezig met bodemanalyses om de juiste compostsamenstelling te bepalen die in de kas moet worden gebracht. We doen onderzoek naar CO2-aanzuiging vanuit de buitenlucht voor in de kas, maar dat is nog in een pril stadium. Hopelijk hebben we over enkele weken meer duidelijkheid wanneer we nu echt over aardwarmte kunnen beschikken, anders moeten we noodgedwongen alles met de wkkdoen, maar dat is duidelijk minder interessant.”

Plantenopkweek in het nauw

Van Marrewijk: “Door het wegvallen van plantenkwekerij Plantise, die met Bioplant de opkweek van biologische plantmateriaal deed, zijn onze orders geannuleerd. Wij hebben de opkweek van bioplantmateriaal gelukkig bij een andere plantenkweker onder weten te brengen, maar dat geldt wellicht niet voor andere biotelers. Dit is een serieus probleem zo vlak voor het zaaien en opkweken van nieuwe groentegewassen, zeker omdat er slechts twee spelers van enige omvang in de markt actief waren. Want als dit gat niet door een andere plantenkweker met voldoende gecertificeerde ruimte kan worden ingevuld, is het probleem niet opgelost. Hierdoor staat de leveringszekerheid van biogroenten op het spel.”

Beheer
WP Admin