Bionext: ‘Trek voorstel biologische regels in’

27-06-2016 | Laatste update op 03-10 | |
Bavo van den Idsert. - Foto: Herbert Wiggerman
Bavo van den Idsert. - Foto: Herbert Wiggerman

De biologische sector vraagt de Europese Commissie in een open brief aan vice-voorzitter Timmermans om het voorstel tot wijziging van regels voor de biosector in te trekken. Het proces loopt vanaf 2013 en brancheorganisatie Bionext vindt dat dit nu te lang heeft geduurd. Het langlopende wijzigingstraject veroorzaakt onzekerheid bij producenten en dat is slecht voor het vertrouwen van producenten en consumenten in de Europese Unie.

De afgelopen zes maanden mocht Nederland als voorzitter van de Raad van Ministers de onderhandelingen over de nieuwe biologische wetgeving leiden. Deze onderhandelingen worden gevoerd tussen Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Het is ook staatssecretaris van Dam, ondanks succesvolle deelakkoorden, niet gelukt om een volledig akkoord te bereiken tussen de drie partijen. Terwijl steeds meer mensen kiezen voor biologisch in Europa en de biologische omzetten in heel Europa met dubbele groeicijfers omhoog schieten, blijft de biologische productie achter. Boeren schakelen onvoldoende om naar biologisch omdat ze weten niet waar ze aan toe zijn, mede vanwege de onzekerheid van het juridische kader voor biologische boeren.

Bavo van den Idsert. - Foto: Herbert Wiggerman

Bavo van den Idsert. – Foto: Herbert Wiggerman

Horrorscenario

Bavo van den Idsert, directeur Bionext: “De biologische sector is in een horrorscenario beland. We zijn speelbal van een proces waar we zelf nauwelijks invloed op hebben. De instituties zijn verwikkeld in een machtsspel over wie zeggenschap krijgt over invulling van de gedetailleerde productieregels voor boeren, verwerkers en handel.”

Kritiek heeft Van den Idsert ook op het voornemen van de Commissie om een afkeuringsgrens voor residuen in de wetgeving op te nemen, dat voorstel is nog steeds niet van tafel. “Voor Bionext is de volharding van de Commissie op dit laatste punt alarmerend, omdat biologisch gereduceerd wordt tot residuvrij. Biologisch staat voor veel meer, voor een integrale visie op landbouw, werkend in samenhang met de natuur.”

Author
Meer over


Beheer