Afzet biologische vollegrondsgroente gaat lastiger na corona

In de coronaperiode was er veel aandacht voor gezond en duurzaam eten en dat kwam de afzet van biologische groente ten goede. - Foto: Roel Dijkstra Fotografie/Dennis Wisse
In de coronaperiode was er veel aandacht voor gezond en duurzaam eten en dat kwam de afzet van biologische groente ten goede. - Foto: Roel Dijkstra Fotografie/Dennis Wisse

Het areaal van biologische vollegrondsgroente is de laatste jaren toegenomen. De afzet verloopt na de coronajaren wel moeizamer.

De biologische vollegrondgroenteteelt bleef in de periode van 2015 tot 2017 relatief stabiel, maar de laatste jaren was er toch weer een versnelling. Tussen 2017 en 2021 steeg het areaal van de biologische komkommerachtigen (onder meer courgette en pompoen) van 594 tot 867 hectare. De komkommerachtigen hebben daarmee nog altijd een fors aandeel in de totale teelt. Sterker nog: er wordt meer biologisch dan gangbaar geteeld.

Andere teelten komen hierbij niet in de buurt, maar kunnen wel goede rapportcijfers overleggen. Zo groeide het areaal sluitkool tussen 2016 en 2021 van 223 tot 305 hectare. Het aandeel in de totale teelt steeg tot bijna 15% omdat de gangbare sluitkoolteelt de laatste jaren juist kromp.

Groei bij biologische witlofwortel en bloemkool

Het areaal biologische witlofwortel ging de afgelopen jaren nog harder vooruit en verdubbelde zelfs tot 430 hectare. Ook hier is het aandeel in de totale markt gegroeid tot 15%. De gangbare teelt groeide ook, maar hield geen gelijke tred met bio.

Het areaal biologische bloemkool werd in 2021 ook groter; 271 hectare ten opzichte van 236 hectare in 2016. Ook hier is het bio-marktaandeel met 13% heel behoorlijk. Echter, het is niet toegenomen.

Moeizame afzet broccoli en spruitkool

Wat opvalt is dat de biologische markten van broccoli en spruitkool wat gekrompen zijn. Die afzet is moeizaam; een tendens die algemeen sowieso wat opvalt na de laatste coronajaren. In die periode was er namelijk veel aandacht voor gezond en duurzaam en dat kwam de biologische afzet ten goede. Die aandacht neemt dit jaar toch weer wat af.

Uitzonderingen zijn er wel. In de markt voor komkommerachtigen en prei zijn ook nu nog relatief veel omschakelaars. Biologische prei heeft qua areaal met 7% een bescheiden marktaandeel in de totale teelt, maar dat aandeel groeit wel vrij hard. Ten opzichte van 2016 is het areaal nu twee keer zo groot (148 hectare). Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Het biologische areaal van komkommerachtigen nam in vijf jaar tijd met bijna 300 hectare toe.

Brummelaar
Theo Brummelaar freelance redacteur
Meer over

2 thoughts on “Afzet biologische vollegrondsgroente gaat lastiger na corona

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer