Biologische verordening strandt in zicht van finish

31-05-2017 | Laatste update op 13-09 | |
Biologisch varken op bedrijf in de Achterhoek. - Foto: Henk Riswick
Biologisch varken op bedrijf in de Achterhoek. - Foto: Henk Riswick

De onderhandelingen over een nieuwe biologische verordening in de EU zijn in het zicht van de finish gestrand, na 17 onderhandelingssessies. Onderhandelaars Martin Haüssling en Eric Andrieu van het Europarlement hebben dat vandaag, woensdag 31 mei, gemeld in een persconferentie.

Reden voor de beëindiging van de onderhandelingen is een brief van het het Maltees voorzitterschap van de EU, waarin wordt gemeld dat er tussen de lidstaten geen overeenstemming is bereikt over de voorliggende compromistekst. Ook Nederland kon niet leven met de compromistekst.

Meerdere bezwaren leefden bij 17 EU-lidstaten

Häusling zegt dat er 17 lidstaten zijn die op verschillende punten bezwaren hebben tegen de voorliggende tekst. “We waren er nog nooit zo dichtbij”, aldus Häusling, die zei zeer teleurgesteld te zijn. Hij zei te hopen op een verklaring van de Europese raad van landbouwministers. Dat de voorzitter van de lidstaten er zich vanaf maakt met een eenregelige brief aan het Europees Parlement, noemt Häusling buitengewoon.

Bioverordening moest import harmoniseren en nieuwe regels introduceren

De nieuwe biologische verordening zou onder de importregels harmoniseren, regels stellen voor de biologische glastuinbouw (los van de grond), voor het uitgangsmateriaal in de biologische sector. De verordening bevatte ook grenswaarden voor residuen in biologische producten. De nieuwe regels werden in 2014 voorgesteld.

Phil Hogan

Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan hield 2 jaar geleden de bespreking van de biologische verordening op tafel, ondanks de aanvankelijke wens van de Europese Commissie om het controversiële dossier te sluiten. Hogan zag toen nog kansen om de verordening tot een goed einde te brengen. Hij laat nu via een woordvoerder weten dat het hem spijt dat de lidstaten niet tot overeenstemming kwamen. “We bezien de situatie”, aldus een woordvoerder van de commissaris.

Eurocommissaris Hogan hield 2 jaar geleden de bespreking van de biologische verordening op tafel, ondanks de aanvankelijke wens van de Europese Commissie om het controversiële dossier te sluiten.

Reanimatie onderhandelingen is denkbaar

Er bestaat nog een mogelijkheid om de onderhandelingen toch weer tot leven te brengen tijdens de vergadering van landbouwministers over twee weken in Luxemburg.

Häusling zegt dat Europese regels noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de biologische sector te maken krijgt met te veel uiteenlopende regels. Hij zegt dat alleen op importgebied er al 64 standaarden zijn, die zouden moeten worden vervangen door één standaard. Häusling ziet nog een rol voor landbouwcommissaris Hogan, maar die lijkt weinig mogelijkheden meer te zien. Hogan kan de lidstaten niet dwingen akkoord te gaan.

Häusling zegt dat Europese regels noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de biologische sector te maken krijgt met te veel uiteenlopende regels.

Grens trekken bij residuen bestrijdingsmiddelen in bioproducten

Een van de heikele punten is een afkeuringsgrens van biologische producten die (onbedoeld) residuen bevatten van gangbare bestrijdingsmiddelen. Landen die al een grenswaarde hanteerden, mochten die behouden, ondertussen zou de Europese Commissie de situatie verder onderzoeken. Nederland achtte het onaanvaardbaar dat sommige lidstaten extra strenge eisen konden stellen aan de biologische productie. Dat zou rechtsongelijkheid in de hand werken. Daarbij kwam dat naar het oordeel van Nederland in te algemene bewoordingen was beschreven welke voorzorgen een biologische teler in acht moest nemen om te voorkomen dat zijn product (onbedoelde) residuen bevat.

Nederland achtte het onaanvaardbaar dat sommige lidstaten extra strenge eisen konden stellen aan de biologische productie. Dat zou rechtsongelijkheid in de hand werken.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer