Doorgaan naar artikel

Biologische preparaten hebben aantoonbaar effect

Foto: Gerard Boonekamp

Foto: Gerard Boonekamp

Onderzoek toont aan dat biologische preparaten een effect hebben op het microbioom van de plant.

Steeds vaker worden producten op basis van micro-organismen toegepast. De resultaten van deze microbiologische middelen variëren, afhankelijk van de omstandigheden waaronder ze worden toegepast.

In het project ‘Versterking van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen door aanpassing van het plant microbioom’, is daarom de interactie onderzocht van uiteenlopende toegediende micro-organismen met het secundaire metaboloom en het plant-microbioom. Dat laatste omvat alle microbiële levensgemeenschappen (bacteriën en schimmels) die geassocieerd zijn met de plant. Doel was om de relatie vast te stellen tussen de microbioom-samenstelling en de weerbaarheid tegen ziekten-veroorzakende organismen.

Aantoonbaar effect

In de aanpak is gekozen voor tien microbiële stammen van bacteriën en schimmels die in eerste instantie zijn toegepast op tomatenplanten, en in tweede instantie een selectie van vier stammen op onder andere sla. Alle stammen bleken een aantoonbaar effect te hebben op de microbioom- en/of secundair metaboloom samenstelling van de modelplanten, waarbij twee stammen bij uitstek opvielen in hun interacties met de modelplanten. Eén van die stammen, Pseudomonas putida stam P9, beperkte de initiële groei van tomaat en sla, maar verhoogde wel de weerbaarheid tegen Fusarium oxysporum.

Zaadcoating

Omdat de microbiële stammen via de grond aan de planten werden toegediend, is ook de mogelijkheid van een zaadcoating als toedieningswijze onderzocht met twee stammen. Zaadcoating versterkte wel het weerbaarheidseffect van stam P9 in tomatenplanten, maar de overlevingsduur op tomaten en slazaden was beperkt. Verbetering van de overlevingsduur van microbiële preparaten op zaad is dus noodzakelijk om toepassingsmogelijkheden te verbeteren.

Praktisch aansturen

Uit het onderzoek concluderen de onderzoekers dat er weliswaar aantoonbare effecten van biologische preparaten zijn op de microbioom en metaboloom-samenstelling van planten, maar dat het nog niet duidelijk is wat de consequenties van deze veranderingen zijn op plantweerbaarheid tegen ziekte- en plaagveroorzakende organismen. Het praktisch aansturen van het plant-microbioom om de weerbaarheid in planten te verhogen, verdient meer aandacht in vervolgonderzoek.

Beheer
WP Admin