Biologisch groeit, Nederland blijft achter

05-08-2014 | Laatste update op 12-09 | |
Biologisch groeit, Nederland blijft achter

De biologische sector is stevig gegroeid in Europa, zo blijkt uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat. De groei blijft in Nederland volgens brancheorganisatie Bionext echter achter.

De biologische ketenorganisatie Bionext vraagt het rijk en provincies om een “biologische impuls”. Als voorbeeld van zo’n impuls noemt de organisatie het omschakelen van de bedrijfsvoering op alle gronden die eigendom zijn van de rijksoverheid en provincies van gangbaar naar biologisch.

Volgens cijfers die Eurostat verzamelde, groeide het biologische areaal in de Europese Unie (EU) tussen de jaren 2002 en 2011 van 5,7 naar 9,6 miljoen hectare. In de ‘oude’ lidstaten groeide het biologisch areaal met 5 procent per jaar. Lidstaten die sinds 2004 deel uitmaken van de EU maakten een inhaalslag: hier groeide het biologische areaal jaarlijks met gemiddeld 13 procent.

Van het totale landbouwareaal in de EU werd eind 2011 5,4 procent geclassificeerd als biologisch, wat betekent dat ze aantoonbaar geen gebruik maken van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. In Nederland bedroeg het percentage meer recent, in 2013, ‘slechts’ 2,7 procent. Bionext wijst op cijfers van de internationale biologische organisatie IFOAM die uitgaat van aanhoudende groei in 2012 heeft doorgezet.

In Nederland wordt vanwege relatief kleine plotten, dure grond en betrekkelijk hoge lonen intensief geteeld. Dat geldt echter ook voor België, waar het percentage richting 5 procent kruipt, en in mindere mate Duitsland – waar het percentage de 5 procent al overstijgt. De landen met de hoogste percentages biologische landbouw zijn Oostenrijk met 18 procent en Zweden met 16 procent.

Bionext vindt dat het Nederlandse percentage aantoont dat meer moet worden gedaan om het percentage te vergroten. Projectleider Miriam van Bree van Bionext: “Door het aanbieden van omschakelcursussen, het actief bemiddelen voor biologische landbouwgronden en een biologische grondbank kunnen provincies de groei stimuleren.” Noord-Holland investeert reeds in een stimuleringsprogramma met als doelstelling dat het areaal in 2015 voor 7 procent biologisch wordt ingevuld.

Cees Bron
Jan Cees Bron redacteur ondernemen
Meer over


Beheer