Doorgaan naar artikel

Biofolie geen bodemverbetering; dus geen subsidie

Biologische folie leidt volgens de Rechtbank Oost-Brabant niet tot verbetering van de bodemkwaliteit - Foto: Stan Verstegen.

Biologische folie leidt volgens de Rechtbank Oost-Brabant niet tot verbetering van de bodemkwaliteit - Foto: Stan Verstegen.

Biofolie hoort bij reguliere bedrijfsvoering en valt daarmee buiten een verduurzamingssubsidie.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant. Een Duits teeltbedrijf wilde in 2019 op 114 hectare Brabantse grond bioplastic leggen voor de teelt van bataat. Daarvoor deed het een aanvraag voor 2 ton subsidie in de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant.

Bodemvoordelen

De aanvraag is afgewezen, omdat bioplastic niet tot een verbetering van de bodemkwaliteit leidt. De aanvrager betwist dat en stelt dat er wel degelijk bodemvoordelen kleven aan het gebruik van bioplastic. Het vervangt immers plasticfolie dat negatieve ecologische effecten heeft. Bovendien is de bodem met biofolie beter in staat mineralen en voedingsstoffen te binden en uitspoeling en afspoeling te voorkomen. Het bodemleven wordt bovendien meer gestimuleerd, waardoor een gevarieerder bodemleven beschikbaar komt. Bovendien kan het water beter infiltreren in de bodem.

Gangbare landbouwpraktijk

De provincie Noord-Brabant oordeelt anders. Ten opzichte van plasticfolie verschilt biofolie alleen door de biologische afbreekbaarheid en het kleine beetje koolstof dat daarbij aan de bodem wordt toegevoegd. Dat is te weinig om van een bodemverbetering te spreken. De rechter oordeelt dat niet onderbouwd is dat bioplastics sterke bodemverbeterende kwaliteiten bezit en beschouwt dit als gangbare landbouwpraktijk, waarvoor de subsidieregeling niet bedoeld is.

Beheer
WP Admin