Doorgaan naar artikel

‘Binnen 1 jaar proefteelten plantstof in Westland’

Binnen een jaar zullen kassen ingericht worden met proefteelten voor plantenstoffen voor medicijnen of voeding (biobased).

Dat verwacht Leon Mur, directeur van het Kenniscentrum Plantenstoffen. Daarmee geeft Mur een andere analyse dan de gemeente Westland over de ontwikkeling van biobased-teelt. De gemeente stelt dat de ondernemers nog niet veel activiteiten in de biobased-economie opstarten vanwege het gebrek aan rendement en de nog beperkte vraag uit de markt.

Internationale vraag naar biobased

Mur ziet juist vraag van grote internationale concerns uit bijvoorbeeld de hoek van medicijnen, groene gewasbeschermingsmiddelen of biostimulanten. “Er is veel vraag naar plantenstoffen, maar het duurt een tijdje voordat het op de markt komt. De informatie uit de extractenbibliotheek die we hebben opgesteld wordt nu wereldwijd door de grote bedrijven gescreend. We zitten nog in het voortraject om te onderzoeken welke stofjes interessant zijn. We verwachten dat binnen een jaar de eerste proefteelten in kassen kunnen staan.”

‘Er is veel vraag naar plantenstoffen, maar het duurt een tijdje voordat het op de markt komt’

Financieringsafweging

De gemeente schrijft in haar jaarrekening 2017 dat het Kenniscentrum Plantenstoffen in de problemen is geraakt en dat zeker de extractenbibliotheek behouden dient te blijven voor de glastuinbouw. Volgens Mur passen de gelddiscussies bij dit soort initiatieven. “Er is nog geld tot na de zomer, maar we kijken naar het vervolg. Hoe gaan we verder gaan met dit publieke model, of kunnen er ook commerciële activiteiten worden ontplooid? Geld is bij publieke stichtingen altijd een issue. Blijf je afhankelijk van publieke middelen, of komen daar private middelen voor in de plaats?”

Betrokkenheid van 4 Greenports essentieel

De gemeente Westland stelt dat een periode van zeker 4 jaar nodig is om de daadwerkelijke kansen voor business met plantenstoffen goed in kaart te brengen en te verzilveren. Daarbij is het nodig dat opnieuw een beroep wordt gedaan op Europese fondsen, maar is ook aanzienlijke financiële betrokkenheid van de 4 Greenports essentieel.

Valorisatiepark in regio Westland

De gemeente Westland zet zich in om een valorisatiepark in de regio Westland te ontwikkelen; een bedrijventerrein waar biobased-bedrijven worden gevestigd. Daar vindt de (hoogwaardige) verwerking van plantenstoffen plaats. Voor kennisontwikkeling wordt gewerkt aan de oprichting van een Innovatie- en Demonstratiecentrum (IDC) voor de bio-based economie.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin