Doorgaan naar artikel

Bier en mosterdzaad nieuwe erkende basisstoffen

Bier en gemalen mosterdzaad zijn deze maand toegevoegd aan de Europese lijst van basisstoffen. Op die lijst staan nu ruim 20 stoffen die met gespecificeerde toepassingen als gewasbeschermingsmiddel mogen worden gebruikt.

Bier is toegelaten voor gebruik tegen (naakt)slakken, mosterdzaad als fungicide. Er wordt van deze basisstoffen aangenomen dat ze weinig risico met zich meebrengen. Ze mogen geen invloed hebben op de hormoonhuishouding, op het zenuwstelsel of het immuunsysteem. Het kruid bijvoet werd bijvoorbeeld als basisstof afgewezen, omdat er onvoldoende bekend was over de effecten van langdurige blootstelling bij gebruik als gewasbeschermingsmiddel.

Niet als middel op de markt

Telers mogen basisstoffen binnen de goedkeuringsvoorwaarden als gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, maar de middelen mogen niet met een gewasbeschermingsclaim op de markt worden gebracht. Flesjes ‘slakkenbier’, bedoeld om slakken met bier te bestrijden, zijn dus niet toegelaten. Op de lijst met goedgekeurde basisstoffen staan bijvoorbeeld ook houtskool, brandnetel, zonnebloemolie en melkwei.

Alle belanghebbenden kunnen aanvragen

De status ‘basisstof’ wordt soms genoemd als alternatief voor middelen die vallen onder de opgeheven Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB). Basisstoffen worden op Europees niveau toegelaten. Een aanvraag kan worden ingediend door elke belanghebbende, met inbegrip van de lidstaten zelf. Zo werd bier aangevraagd door een Frans onderzoeksinstituut voor biologische landbouw (ITAB), dat al diverse Europese toelatingen van basisstoffen aanvroeg. Een basisstof wordt door de Europese Commissie goedgekeurd na wetenschappelijke beoordeling door de Europese autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA en na raadplegen van alle lidstaten. De hele procedure duurt ongeveer een jaar. De goedkeuring van een basisstof kent geen einddatum. Bij de goedkeuring horen voorwaarden waaronder de toepassing als basisstof mogelijk is.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin