Doorgaan naar artikel

Bezwaar tegen WOZ-waarde loont bijna altijd

Tuinders maken bijna altijd kans op een lagere aanslag onroerendezaakbelasting. Dat concludeert LTO Vastgoed op de Tuinbouw Relatiedagen in Goricnhem op grond van op de daar verrichte checks van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde.

Op de Tuinbouwrelatiedagen in Gorinchem kunnen agrariërs de gemeentelijke waardevaststelling van hun onroerend goed (WOZ-waarde) laten beoordelen in de stand van LTO Vastgoed. De makelaar-taxateurs van dit bedrijf stellen ter plekke vast of het zinvol is een bezwaar in te dienen tegen de door de gemeente vastgestelde waarde. De actie blijkt bijzonder succesvol. Op de eerste beursdag maakten ruim twintig agrarische ondernemers gebruik van deze mogelijkheid.

De waarde van het agrarisch bedrijf wordt tegenwoordig jaarlijks door de gemeente bepaald. Een juiste waarde is van groot belang omdat die als basis dient voor diverse belastingen. De controles bevestigden wat taxateurs eerder al constateerden. Meermalen was de waarde van de woning onjuist vastgesteld, maar ook werden fouten ontdekt in de toepassing van de werktuigenvrijstelling, die regelt welke bedrijfsgebonden installaties buiten de waardering moeten blijven. Bij glastuinbouwbedrijven kon worden vastgesteld dat de waarde niet overeen kwam met de werkelijkheid doordat de gemeente onverkort de landelijke taxatiewijzer had toegepast. Dit blindvaren op de deze cijfers, zoals een van de makelaars dat noemde, leidt tot waardes waarvoor je per direct je bedrijf van de hand zou doen.

Voor de eerste check is het alleen noodzakelijk om een kopie mee te nemen van het taxatieverslag dat de gemeente heeft gemaakt en van de aanslag onroerende zaakbelasting. LTO Vastgoed heeft op de beurs stand nummer 436.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin