Doorgaan naar artikel

‘Bezem door middelenkast’ levert 700 kilo op

Ruim 700 kilo oude middelen zijn er dit voorjaar in West-Brabant op tuinbouwbedrijven afgevoerd via de actie ‘Bezem door middelenkast’. De actie vond plaats in opdracht van waterschap Brabantse Delta, in samenwerking met het project ‘Schoon Water voor Brabant’.

CLM zorgde in samenwerking met ZLTO, CLTV en Klep voor opgeruimde middelenkasten bij telers in Zundert, Ruchphen, Etten-Leur en Breda. Aardbeientelers kregen hulp bij het opschonen van de kast. Overbodige of inmiddels verboden gewasbeschermingsmiddelen konden zij daarna kosteloos afvoeren naar de gemeenten. Ook andere telers kregen de kans om zelf hun middelen in te leveren. In totaal is ruim 700 kilogram ingeleverd. Daaronder waren middelen die bij gebruik een flinke belasting vormen voor het water- en bodemleven, zoals chloorpyrifos, en middelen die makkelijk kunnen uitspoelen naar het grondwater, zoals triclopyr.‘Bezem door de middelenkast’

Waterschappen treffen in hun monitoring nog regelmatig resten van gewasbeschermingsmiddelen aan die inmiddels verboden zijn. Ook in West-Brabant is dat het geval, al kan de bron meestal moeilijk worden aangewezen. Telers willen op hun beurt vaak wel af van oude middelen, maar omdat ze niet weten hoe en waar ze de middelen kunnen inleveren, blijven de middelen vaak in de kast staan of worden ze toch opgebruikt. Waterschap Brabantse Delta hoopt dat de West-Brabantse telers in de toekomst de weg naar het KCA-depot voortaan zelf weten te vinden.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin