Bevolkingsonderzoek middelen en hartritmestoornis

07-06 | |
Archiefbeeld van behandeling tegen perenbladvlo. - Foto: Vidiphoto
Archiefbeeld van behandeling tegen perenbladvlo. - Foto: Vidiphoto

Het RIVM gaat onderzoek doen naar het voorkomen van hartritmestoringen rondom landbouwpercelen.

Dat zegt landbouwminister Henk Staghouwer in antwoord op Kamervragen. Dat nieuw onderzoek naar het effect van blootstelling aan middelen wordt uitgevoerd, was al aangekondigd in het coalitieakkoord. Nu recent aandacht is gekomen voor een mogelijke relatie van middelen met hartritmestoornissen, wordt dat meegenomen in nieuw blootstellingsonderzoek, stelt Staghouwer.

Advies vertraagd

Een advies van het RIVM over onderzoeksvragen, de opzet en duur van het geplande nieuwe gezondheidsonderzoek is vertraagd, blijkt uit zijn antwoorden. Staghouwer verwacht dat advies na de zomer te presenteren. Het onderzoek wat daaruit volgt, moet eventuele langetermijngevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kaart brengen.

Al in 2018 deed RIVM onderzoek naar gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen. Daaruit bleek geen duidelijke relatie tussen gezondheid en nabijheid van landbouwpercelen. Wel is een relatie gevonden tussen sterfte aan luchtwegaandoeningen en het wonen in de buurt van maïsteelt. Wat die relatie bepaalt, is onduidelijk.

Middelen blijven nodig

Staghouwer ziet desgevraagd niets in het compleet uitfaseren van chemische middelen op lange termijn. Deze middelen blijven nodig, maar het ministerie werkt mee aan het meetbaar maken van vooruitgang op gebied van middelengebruik en de inzet op weerbare planten en teeltsystemen en de verbinding met natuur.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer