Doorgaan naar artikel

‘Beter onderbouwen wanneer functie glastuinbouw verdwijnt’

Foto: RBI

Foto: RBI

De provincie Zuid-Holland wil dat gemeenten voortaan plannen beter onderbouwen als die gaan over het laten verdwijnen van glastuinbouw.

Zuid-Holland wil een ‘regionaal afgestemde, actuele onderbouwing voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het glastuinbouwcluster’ wanneer gemeenten – met binnen hun grenzen glasgebieden – de bestemming van glastuinbouwpercelen af willen halen. De eis van Zuid-Holland is bedoeld om de glastuinbouw sterk genoeg te houden in de provincie. De provincie moet ook toestemming geven voor zulke plannen.

Pijnacker Nootdorp

Zuid-Holland meldt de toekomstige voorwaarde in een besluit over het schrappen van twee plangebieden voor woningbouw Pijnacker Nootdorp. Het gaat volgens de provincie om gebieden die in de toekomst niet zullen bijdragen aan een sterke glastuinbouw.

Foto: RBI

Foto: RBI

Ruimte-voor-ruimte

Voor eén van de percelen is overigens de ruimte-voor-ruimte-regeling ingezet en zes woningen komen daarvoor in de plaats. Omliggende teeltbedrijven hebben daarbij ook aangegeven op middellange termijn geen uitbreidingsmogelijkheden te verwachten.

325 hectare vasthouden

De gemeente Pijnacker Nootdorp wil de komende decennia de kritische productiemassa van 325 hectare netto productieareaal (glas) handhaven. Hiervoor is in principe voldoende ruimte beschikbaar in de duurzame glastuinbouwgebieden, oordeelt de provincie in het besluit.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin