Doorgaan naar artikel

Beter gronden zijn duur in provincie Noord-Holland

Noord-Holland kent typerende gebieden met uiteenlopende grondprijzen. De betere gronden behoren tot de duurste van West-Nederland. De markt van agrarische bedrijven is uitermate rustig.

Als laatste in de serie over onroerend goed in de provincie is Noord-Holland aan de beurt. Deze provincie kent globaal drie grondtypen: veen in het zuiden, zand in het westen en klei in de polders. Deze grove indeling komt ook terug in de bedrijven. In de veenweidegebieden zitten vooral melkveehouders, op het zand in de kuststrook is de bollenteelt sterk ontwikkeld en op de kleigronden vindt met name akkerbouw en tuinbouw plaats.

Toch is die indeling te grofmazig, vindt George van der Velden, makelaar bij Agriteam Makelaars. “Zandgrond is het beste voor de bollenteelt maar die teelt is ook te vinden op de kleigronden.” Er zitten dan wel meer jaren tussen twee teelten in. Toch is het volgens hem typerend dat de verschillende bedrijfstypen overal voorkomen, met bijbehorende concurrentie om goede grond.

De onzekerheid in de veehouderijsector zien we terug in de verkoop van bedrijven

Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat Noord-Holland gemiddeld de hoogste hectareprijzen van West-Nederland kent (zie grafiek). Van der Velden ziet dat voor de zandgronden waar bollenteelt mogelijk is veruit de hoogste prijzen worden betaald: € 150.000 tot € 200.000 per hectare is geen uitzondering. Kleigronden met akkerbouw wisselen voor € 80.000 tot € 120.000 per hectare van eigenaar. De goedkoopste gronden zijn de veengronden waar alleen veehouderij mogelijk is.

Lees verder onder grafiek

Hetzelfde verschil komt in de (vrije) pachtprijzen terug; van amper € 1.000 per hectare voor de veengronden tot meer dan € 4.000 per hectare voor goede bollengrond op het zand. Dat zijn niveaus ver boven de regionormen vanuit de reguliere pacht.

Lees het hele interview

Share this

Afbeelding
Rene Stevens

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin