Doorgaan naar artikel

Besluit over thiram zaait veel onrust

Afbeelding

“Onbegrijpelijk”, noemt Plantum-directeur Niels Louwaars het besluit van het Ctgb om ProSeed (thiram) voortaan alleen nog maar toe te laten voor het zaaien van gewassen onder glas. “De Nederlandse zaadsector wordt door dit besluit buiten spel gezet.”

De herregistratie van het zaadbehandelingsmiddel ProSeed (thiram) betekent dat het middel niet langer is toegestaan voor alle onbedekte uitgezaaide gewassen, maar ook dat de behandeling van zaaizaad bestemd voor de export is geschrapt. Alleen de toepassing voor zaden die bedekt worden uitgezaaid blijft overeind. Daarentegen blijft de import van behandeld zaad onder de Europese regels wel toegestaan. “De concurrentiepositie van de Nederlandse zaaizaadsector is daarmee ernstig in het geding”, concludeert Louwaars, “want in andere EU-lidstaten zijn er wel toelatingen voor buitenteelten.”Nederlandse telers en zaadbedrijven worden volgens Louwaars per direct en in de komende jaren voor een groot probleem geplaatst. “Een zaadbehandeling met thiram is in veel teelten een onmisbare bescherming tegen kiem- en bodemschimmels. Buiten de EU is deze zaadbehandeling uit fytosanitair oogpunt zelfs vaak vereist. Daarom zullen we het op de Amerikaanse, Australische en Nieuw-Zeelandse markt met onze groenten- en graszaden gaan afleggen tegen buitenlandse concurrenten die wel mogen behandelen.”“Uiteraard vinden wij dat de toepassing van een middel veilig moet zijn voor vogels en zoogdieren”, voegt Louwaars daar aan toe. “Maar decennialange ervaringen hebben ook nog nooit tot problemen geleid. En het zou zeker in deze kwestie toch logisch zijn dat de risico’s Europees geharmoniseerd worden. Vogels vliegen toch overal?

Beheer
WP Admin