Doorgaan naar artikel

Besluit cruciaal warmtenet ‘in de loop van 2020’

Gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland brengen alle kosten en risico’s in kaart van de vertraging van het besluit voor aanleg van de warmteleiding over Oost.

Die warmteleiding is een belangrijke kans voor de glastuinbouw in het gebied Zuidplas en de rest van Oostland. Zo komt restwarmte uit de haven beschikbaar ter vervanging van het gebruik van aardgas. Dit besluit moet ook een aanzet zijn voor meerdere trajecten om zo een warmterotonde te creëren door Zuid-Holland.

Eind april werd bekend dat de planning voor het definitieve besluit en aanleg van de warmteleiding over Oost niet haalbaar was. De planning was om de eerste boringen nog in 2019 te laten plaatsvinden. De gemeente Rotterdam verwacht nu dat een investeringsbesluit pas in de loop van 2020 kan worden genomen.

Alle scenario’s open

Rotterdam en provincie Zuid-Holland zijn aandeelhouders van Warmtebedrijf Rotterdam dat de warmte moet gaan leveren over het aan te leggen netwerk. Zij bereiden financiële ondersteuning voor het Warmtebedrijf voor tot eind 2020, blijkt uit brieven van de beide besturen. Uit de brieven valt op te maken dat beide organisaties ook nog rekening moeten houden met het afketsen van de aanleg. De gemeente Rotterdam heeft nu voorwaarden opgesteld voor de projectorganisatie en financiële consequenties voor zo’n aanlegbesluit. Rotterdam staat borg voor het warmtebedrijf en loopt zo aanzienlijke risico’s.

Deze maand duidelijkheid

Mogelijk wordt eind deze maand meer duidelijk als een plan van aanpak van de interim-directeur van het warmtebedrijf wordt ontvangen. Pas daarna kunnen de kosten van de vertraging preciezer vastgesteld worden en de kosten van de resterende scenario’s. In het najaar kan dan een keuze uit de scenario’s worden gemaakt, blijkt uit de brief.

Als reden voor de vertraging van de aanleg noemt Zuid-Holland in haar brief nu procedurele zaken, maar ook ‘ontwikkelingen binnen Rijksoverheid’. Niet duidelijk is wat de provincie daarmee bedoelt.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin