Doorgaan naar artikel

Beregeningsverbod nu ook in Oost-Brabant

In navolging van het Waterschap Limburg geldt vanaf 7 juni voor een groot deel van het gebied van Waterschap Aa en Maas eveneens een verbod om te beregenen met water uit sloten en beken. Ondanks de regen van de afgelopen dagen is het nog steeds erg droog.

Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. De maatregel geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin vanuit de sloot is bijvoorbeeld ook verboden, net als het beregenen van sportvelden. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken.

Waar geldt het onttrekkingsverbod?

Het onttrekkingsverbod geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ‘s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen en is van kracht tot het moment dat het waterpeil in de kanalen, sloten en beken weer op niveau is. Het verbod geldt niet voor een aantal op de website van het waterschap Aa en Maas genoemde beken, sloten en kanalen waar voldoende water aanwezig is.

Uitzondering bedrijfsmatige teelten

Verder geldt er een uitzondering voor het onttrekken van water via peilgestuurde drainage en voor de onttrekking van water voor de bedrijfsmatige teelt van groenten, fruit, bloemen- en planten en bomen. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin