Doorgaan naar artikel

‘Beregenen kost nu al € 25.000 tot € 30.000’

Foto: Ineke Kamp

Foto: Ineke Kamp

De laatste Chinese-koolplanten gingen in week 33 de grond in, vertelt Arjen Bevelander. De laatste planting was met het ras Enduro, dat geschikt is voor zowel de herfstteelt als voor de bewaring. “Enduro is in de herfst betrouwbaar. Mocht de afzet in die periode haperen, dan kan hij de koelcel in.”

De laatste planting volgt na plantuien op wat lichtere grond (15% tot 18% afslibbare delen). Die uien zijn regelmatig beregend, zodat de grond voorafgaand aan de koolteelt nog redelijk vochtig was en voorafgaand aan het planten niet beregend hoefde te worden.

De grond is eerst opengetrokken met een ondergrondwoeler en daarna geploegd met een ondiep werkende eco-ploeg. Daarmee wordt de teeltlaag gekeerd en blijft de structuur in de ondergrond ongemoeid.

Vooraf beregenen was wel aan de orde bij de planting met de bewaarrassen Bilko en Kiseki. Deze planting volgde na een zomerteelt Chinese kool. “Daar hebben we ook niet geploegd, alleen voorbewerkt met een kopeg.”

Haringvliet van zoet naar zout water

Bevelander maakt gebruik van zoet water uit het Haringvliet. Nog wel, want het is nog maar de vraag hoe de waterkwaliteit in de toekomst zal zijn. Recent is definitief besloten om de schuiven in de Haringvlietdam – de dam is een onderdeel van de Deltawerken – voor een klein deel open te zetten. Dat ’kierbesluit’ moet ervoor zorgen dat vissen vanuit zee weer landinwaarts kunnen zwemmen.

“Dat is fijn voor die vissen, maar wat doet de EC in dat water? De EC is nu 0,6 tot 1 mS en het water is van topkwaliteit. Straks moet je rekening houden met een EC van 2,5 en dat is voor bladgewassen problematisch.”

“De uitgaven die voor deze aanpassing zijn gedaan, hadden ze beter in een nieuwe dam kunnen steken, in een constructie die vissen de ruimte geeft, maar ook garandeert dat het water in het Haringvliet zoet blijft.”

Wat kost beregenen?

De afgelopen maanden stonden in het teken van beregenen. “Het was zwaar, ik kan niet anders zeggen. We hebben de teelten vaak tot 2 keer per week beregend, steeds met 15 millimeter. Op onze zwaardere grond is dat normaal ondenkbaar, maar deze zomer dus niet. Bovendien hangt er een behoorlijk prijskaartje aan.”

Bevelander rekent voor: “In de periode dat het helemaal niet regende, zijn we 800 uur bezig geweest. Het gasolieverbruik is 8,5 liter per uur à € 1,04 per liter. Dat zijn € 7.100 brandstofkosten. Voor de afschrijving en onderhoud van de trekker en apparatuur mag je minstens € 10 per uur aanhouden. Dat betekent een kostenpost van € 8.000. Arbeid: trekker en beregeningshapel 200 keer verzetten, dat is 200 uur à € 30 per uur. Dat brengt de arbeidskosten op € 6.000. De totale kosten zijn dan € 21.100.”

“Maar we zijn nog niet klaar met beregenen, dat vraagt alles bij elkaar ook nog 150 tot 200 uur, ofwel er komt nog 20% tot 25% van de genoemde kosten bij. Alles bij elkaar kost het beregenen in 2018 dan tussen de € 25.000 en € 30.000.”

Droogte kost Bevelander dit jaar € 10.000 extra

“Andere jaren beregenen we natuurlijk ook. Stel dat we dit jaar 40% meer beregenen dan normaal, dan komt het erop neer dat de droogte minimaal € 10.000 meerkosten heeft gegeven bij ons areaal van 35 hectare.”

Aandacht voor trips

In deze weken is er ook alle aandacht voor trips, want de druk was en is erg hoog. Benevia mag in sommige koolsoorten, maar niet in Chinese kool. Daarin is alleen Tracer toegestaan, maximaal 3 keer.

“Dat is een probleem”, zegt Bevelander. “Ik denk dat we de komende maand nog de handen vol aan trips zullen hebben, daarna gaan we over naar de schimmelbestrijding.”

Auteur: Joost Stallen

Beheer
WP Admin