Beperkend advies SodM aardwarmte wordt niet gevolgd

03-06 | |
Aardwarmtesysteem, met de rode stip de aanvoerbuis. - Foto: Misset
Aardwarmtesysteem, met de rode stip de aanvoerbuis. - Foto: Misset

TNO en SodM verschillen van inzicht over de veiligheid van een aardwarmteput. Het ministerie volgt SodM niet. Dat blijkt uit het winningsbesluit voor de aardwarmtelocatie Maasland van Geopower.

Zonder nadere aanpassingen is het ontwerp-winningsbesluit overgenomen, waardoor het aardwarmtebedrijf kan blijven produceren, weliswaar met minder vermogen dan aangevraagd.

Het ministerie volgt met het besluit het advies van TNO dat minder problemen ziet in de aanvraag dan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Die laatste vindt dat een veiliger marge nodig is omdat het aardwarmtebedrijf het water fors afkoelt alvorens het terug te injecteren. Dat zou dan met minder druk moeten worden teruggepompt, om zeker te zijn dat de diepe afsluitende grondlagen in tact blijven. TNO acht dat risico veel kleiner en daarin gaat het ministerie mee in haar besluit voor winning. Enige scheurvorming in die afsluitende grondlagen vindt het ministerie daarbij acceptabel. Toch is ook door TNO een iets lagere capaciteit geadviseerd, die door het ministerie wordt gevolgd.

Nederland telt een twintigtal aardwarmtesystemen waarvoor een winningsvergunning en omgevingsvergunning zijn afgegeven. Een groot deel van deze vergunninghouders wint al langere tijd aardwarmte zonder dat zij een instemmingsbesluit op een winningsplan hebben.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer