Doorgaan naar artikel

Bepaal nu vast Fusariumstrategie in uien

Afbeelding
Bayer Cropscience

toonaangevend en innovatief in gewasbescherming, biotechnologie en zaaizaden

Het afgelopen groeiseizoen voor uien gaat de boeken in als warm en droog, met op veel percelen een recordaantal beregeningsbeurten. Waar beregend kon worden heeft dat de opbrengst zeker verbeterd, maar heeft het soms ook tot grote problemen met Fusarium geleid.

Fusarium vormt al jarenlang een probleem voor de uienteelt in Nederland. De ziekte drukt een zwaar stempel op de kwaliteit van het geoogste product. Het vraagt om waakzaamheid in de bewaring en heeft een grote invloed op de marktwaarde van de betreffende partij. Het is dan ook niet voor niets één van de speerpunten in het huidige Uireka-onderzoek: kwaliteit verbeteren om de exportpositie van de Nederlandse ui te versterken.

Naast kwaliteitsverlies leidt fusarium in de meeste gevallen ook tot opbrengstverlies. Een vroege Fusariumaantasting kan vanaf opkomst al zorgen voor plantwegval en een onregelmatige stand heeft weer gevolgen voor de uniformiteit.

Kwaliteit, kwantiteit, continuïteit

In de wat oudere teeltgebieden zorgen bodemgebonden ziekten op sommige bedrijven inmiddels voor nog grotere schade. Het gaat dan immers niet alleen meer om kwaliteit of kwantiteit, maar zelfs om continuïteit. Met een zware besmetting van onder andere Fusarium, is het niet langer mogelijk om het gewenste rendement uit een uienteelt te halen. Een tijdige, geïntegreerde aanpak waarbij alle mogelijke maatregelen worden gecombineerd, is derhalve noodzaak.

Fusarium in ui. – Foto: Bayer Cropscience

IPM-aanpak bodemgebonden ziekten

Voor een optimaal resultaat zullen alle denkbare maatregelen zo preventief mogelijk moeten worden ingezet volgens het principe van geïntegreerde gewasbescherming: proberen te voorkomen, tijdig een diagnose stellen en indien nodig genezen.

Kennis staat bij een IPM-aanpak altijd op de eerste plaats. Weet hoe Fusarium zich in het gewas en op de ui laat zien en welke (teelt) omstandigheden u moet vermijden om de kans op infectie te verkleinen. Perceelskeuze en gewasrotatie zijn belangrijke maatregelen. Blijf weg van percelen waarvan belend is dat de druk van Fusarium al erg hoog is.

Een andere maatregel kan raskeuze zijn. Inmiddels zijn er meerdere rassen beschikbaar met een redelijke tolerantie voor Fusarium. Let op; tolerantie is niet hetzelfde als resistentie. U lost de problemen op het perceel er niet mee op, maar vergroot de kans op een gezonde verkoopbare oogst.

De inzet van Rudis is ook een goede aanvulling op alle IPM-maatregelen. Hiervoor geldt hetzelfde als bij raskeuze: u vergroot het percentage gezonde uien. Tot slot is kennis van bewaring een must. Met een goede bewaarstrategie is een redelijk percentage Fusarium aantasting nog beheersbaar. Bij twijfel is afzet afland wellicht een betere keuze.

Rudis

Het etiket van Rudis voorziet voor de gewasgroep uien in een grondbehandeling vóór het zaaien. Het advies is om deze toepassing uit te voeren voor de laatste grondbewerking en direct contact met het zaaizaad te vermijden. Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater moet gebruik worden gemaakt van een spuittechniek uit tenminste de klasse DRT90.

biedt telers in Nederland het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Vanuit Hoofddorp is het bedrijf actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen.  Meer informatie over Bayer CropScience  * Bayer CropScience levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Meer over Bayer Cropscience

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin