Doorgaan naar artikel

Beoordeling rol waterschap bij teeltschade blijkt lastig

Foto: Canva/89Stocker

Foto: Canva/89Stocker

Afwikkeling van een schadezaak na wateroverlast in blauwe bessen en asperges is lastig. Externe deskundigen missen.

In een rechtszaak van een teler in Nederweert tegen het waterschap in zijn gebied draait het om wateroverlast in mei 2016. Het is nog altijd niet duidelijk of het waterschap alles heeft gedaan om de norm te halen dat risico op overstroming één keer op 25 jaar is. Ook is niet duidelijk of de teler het maximale heeft gedaan aan onderhoud van de watergangen.

In 2021 oordeelde Rechtbank Limburg dat een deskundige hierover geraadpleegd moet worden. Het blijkt echter niet mogelijk een onafhankelijke deskundige te vinden. De rechter roept in een nieuwe tussenuitspraak beide partijen op verder te zoeken, bijvoorbeeld in België.

Schade niet begroot

Deskundigheid is er bij andere waterschappen wel, maar de teler wijst die af. Andere bureaus hebben niet de kennis, en ook bij universiteiten konden deskundigen niet gevonden worden. Dat maakt afwikkeling van de schadezaak lastiger.

Na de wateroverlast is wel een rapport opgemaakt, maar is de schade aan de percelen niet begroot. Voor die afwikkeling moet eerst een oordeel gegeven worden over het werk van het waterschap.

Beheer
WP Admin