Doorgaan naar artikel

BelOrta: ongekende uitdagingen afzet 2022

Hoe pakt coöperatie BelOrta de kostenstijgingen en afzetuitdagingen aan in 2022? Kosten moeten worden doorgerekend. Op de klok moet een hogere prijs tot stand komen voor telers, aldus Philippe Appeltans, algemeen directeur van BelOrta.

BelOrta haalde met een productomzet van € 497 miljoen in 2021 haar hoogste omzet ooit, maar de blik is nu vooral naar voren gericht. Er komt veel op de telers en de veiling af.

Philippe Appeltans, algemeen directeur van BelOrta, somt de uitdagingen op: stijgende kosten voor energie en logistiek, voor personeel en grondstoffen. De boycot van Wit-Rusland en de coronamaatregelen zullen niet weg zijn in 2022. Bovendien komt er – na uitstel – een brexitcontrole op de sector af. Verder zijn er extra duurzaamheidseisen van klanten en veranderende retailmodellen. Appeltans: “Het belooft een uitdagend jaar te worden. We zijn optimistisch ingesteld in België, maar er is zeker kommernis over de samenloop van deze zaken. Daarvoor hebben we een uitdrukking met ‘c‘est du jamais vu’. Dat betekent dat we zo’n samenloop van omstandigheden nog nooit eerder gezien hebben.”

Koper betaalt voor gestegen kosten

De hogere kosten worden niet doorgerekend in een hogere veilcommissie voor de leden, de kostenstijging voor verpakking en transport worden doorgerekend aan de markt. Daarnaast zijn er de stijgende loonkosten. Appeltans: “In België kennen we nog de automatische loonindexatie. Het zal een slok op een borrel zijn, maar we proberen er met de telers en klanten goed uit te komen.”

De gestegen kosten voor telers worden niet in een extra heffing neergelegd bij de kopers. Een hogere prijs zal door vraag en aanbod moeten ontstaan. “We zien nu dat de prijzen van vruchtgroenten hoger zijn. We hopen dat we dit weten te handhaven en dat het voldoende zal zijn”, zegt Appeltans. Voor BelOrta blijft het stelsel van klok, daghandeling en bemiddeling ongewijzigd. “We gaan onze commerciële strategie niet aanpassen. Die moet je aanhouden en niet meedraaien met de wind. Misschien dat we de strategie juist sterker handhaven.”

Philippe Appeltans, algemeen directeur van BelOrta. - Foto: BelOrta

Philippe Appeltans, algemeen directeur van BelOrta. – Foto: BelOrta

Is het niet juist aantrekkelijk meer vast te leggen in bemiddeling?

“Of juist niet. Als je onzekerheid hebt over je kostprijs, is het dan verstandig meer vast te leggen met bemiddelingsprijzen? Onze commerciële mensen zullen beoordelen of de ene of de andere richting verstandig is om de hoogste prijs te realiseren, zonder overigens de klanten in hun hemd te zetten.”

Hoe gaat het met de Nederlandse belangstelling voor uw veiling. Ziet u nieuwkomers dit jaar?

“We hebben een vrij trouwe producentenpopulatie. Dat geldt ook voor het koperspubliek. Dat is ook bewust. We willen evolutie, geen revolutie. Als Nederlandse producenten tevreden zijn en ook de Nederlandse kopers, dan is dat de juiste aanpak.”

Wat verwacht u van ontwikkelingen in Nederland. Bij vollegrond vertrokken veel telers van The Greenery. Houdt u rekening met meer kopers uit Nederland?

“Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Ik moet zeggen dat we met Nederlandse handelshuizen en coöperaties goede contacten hebben. Of dit zich zal vertalen in meer of andere vraag, gaan we zien als het seizoen aanbreekt.”

Lokken al die kostenstijgingen niet een nieuwe schaalvergroting uit? Bent u van plan nog verder te fuseren?

“Schaalvergroting is geen doel. Het apparaat moet niet te groot worden. Je moet het goede contact niet verliezen. Dat optimum kun je niet blijven doorschuiven. Anderzijds, als zich opportuniteiten zouden toedienen, gaan we dat met de nodige aandacht bestuderen. We bestaan volgend jaar tien jaar. Onze eerste intentie is op eigen kracht groeien in schaal en diepte. We hebben niet de ambitie de grootste te zijn, wel de meest toonaangevende.”

Een jaar geleden was u wel in de race om met Fruitveiling Zuid-Limburg te praten.

“Als opportuniteiten zich voordoen, zullen we die zeker bestuderen. Feit is dat FruitMasters de fusie is aangegaan. Met hen werken we goed samen in European Fruit Cooperation (EFC).”

Er speelt nu niets dus?

“Nee, zoals ik zei willen we op eigen kracht groeien. Een situatie kan in een halfjaar ook anders zijn.”

U schrijft dat u toenemende concurrentie in vruchtgroente voelt vanuit Oost-Europa. Is dat op de Duitse markt?

“Ja, op de Duitse markt merken we dat ze naast Zuid-Europa in bepaalde periodes van het jaar wegen in de markt. Dat geldt voor paprika, courgette en aubergine.”

Verwacht u meer van vernieuwingen in het assortiment. Is uw pijplijn gevulder dan andere jaren?

“Elk jaar streven we naar vernieuwingen. We bekijken zaken nu in ons new product development-team. Zij onderzoeken of een vernieuwing een echte vernieuwing is. Klopt het teelttechnisch, markttechnisch? Ze bekijken het multidisciplinair. Dat is een vernieuwende kijk. Vroeger waren vernieuwingen vaak zaadhuisgedreven, of kwam er een specifieke vraag uit de markt. De pijplijn is misschien niet voller dan anders, maar is gevuld met beloftevollere zaken dan anders.”

Verwacht u verschuivingen in of tussen productgroepen?

“We weten vrij goed wat de planning is van telers. Ik moet zeggen dat er geen grote verschuivingen of verrassende zaken zijn. Dat is ook logisch. Telers zijn gespecialiseerde vakmensen, die moeten de markt niet achterna hollen. Ze zijn met stabiele bedrijfsvoering bezig.

Ik wil daaraan nog toevoegen dat we sinds 2020 het bekendste Belgische groente- en fruitmerk zijn. We zullen onze baseline Belorta verbazend plezant verder inzetten. Dit jaar zullen we onze telers ook meer op de voorgrond plaatsen. Het is dankzij hen dat we dit doen en wie beter kan dit veruitwendigen.”

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin