Doorgaan naar artikel

BelOrta is marktleider fruit na akkoord voor overname BFV

BelOrta mag de fruitactiviteiten van Belgische Fruitveiling (BFV) overnemen. De Belgische Mededingingsautoriteit keek vooral naar de keuzevrijheid voor telers en minder naar het marktaandeel van de nieuwe marktleider.

Door het samenvoegen van de telers van beide coöperaties in BelOrta verdwijnt er een afzetorganisatie voor fruit op de Belgische markt. Zelf stelden de veilingen dat het marktaandeel hardfruit van BelOrta na de samenvoeging op 50% zou komen liggen van het Belgische fruitaanbod. Voor kersen en houtig kleinfruit is dat aandeel hoger. De veilingbesturen vertrouwden er echter op dat bij het besluit van de fusie ook de Nederlandse markt zou worden betrokken. Dan liggen de marktaandelen lager.

Vooral gekeken naar effect fusie op telers

Volgens Damien Gerard, auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit, draaide de afweging niet zozeer om het effect op de consument, maar op de consequenties van de fusie voor de telers. “Het was geen moeilijk besluit om zeker te stellen dat er inderdaad nog genoeg verschillende verkoopkanalen beschikbaar waren voor de grote meerderheid van telers. We hebben veel telers gesproken en met andere marktdeelnemers gesproken om zeker te zijn dat we veilingen niet als aparte markt moeten definiëren. De relevante markt is dus niet beperkt tot alleen de verkoop van fruit door veilingen.”

Of de mededigingsautoriteit dan helemaal niet naar marktaandelen heeft gekeken en het effect op de fruitprijs in de winkels, is onduidelijk. Gerard: “In dit geval denken we dat het feit dat verschillend verkoopkanalen beschikbaar zijn voor telers ook betekent dat de prijs voor de consument niet wordt beïnvloed door een fusie van een bepaalde veiling. We hebben hierin geen afweging gemaakt tussen het belang van telers en consumenten. We hebben het standpunt ingenomen dat als er genoeg verkoopkanalen zijn voor telers dat dit ook in het voordeel is van consumenten.”

Melding overname eind augustus

Opvallend is dat de Belgische Mededingingsautoriteit de melding van de voorgenomen fusie pas op 23 augustus heeft ontvangen. Aanvankelijk verwachtten de veilingbesturen al een besluit in juli. De vertraging komt dan van de eigen late melding.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin