Doorgaan naar artikel

Beloofde steun glastuinbouw blijkt uit begrotingen

Op Prinsjesdag werd niet alleen een nadelig belastingplan voor de glastuinbouw getoond, maar ook fors verhoogde steun voor de energietransitie in de glastuinbouw.

Het programma glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen kreeg op de vorige Prinsjesdag nog minder steun. Nu wordt deze uitgebreid naar € 111,8 miljoen in 2024 en verder naar € 140,8 miljoen in 2027. Vorig jaar werd nog € 55 miljoen begroot in 2024 voor dit programma glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen. De verhoogde steun volgt uit nieuwe afspraken over sectordoelen en steun in een convenant glastuinbouw.

Van de begrote € 111,8 miljoen voor dit programma volgend jaar is € 85,6 mln. bestemd voor subsidies op het terrein van energiebesparing en duurzame energie in de glastuinbouw. Daarvan is € 36,7 miljoen voor de energiesubsidieregeling EG en € 5,5 miljoen voor de energie-innovatieregeling MEI.

Volgens Glastuinbouw Nederland volgt deze verhoging uit afspraken uit het convenant. “Daar is na Prinsjesdag door de belastingplannen weinig aandacht voor geweest, maar deze verhoogde bedragen waren wel bekend”, zo laat de organsatie weten. De nadelige fiscale plannen kosten de glastuinbouw overigens veel meer dan dit steunprogramma.

Meer steunbedragen EZK

Naast dit LNV-programma zijn overigens meerdere steunbedragen opgenomen in de begroting van EZK. Zo wordt uit het Klimaatfonds voor de warmtedistributieregeling € 300 miljoen uitgetrokken tot 2030. In 2024 is daardoor € 25 miljoen beschikbaar aan subsidie voor het rendabel maken van de aanleg van warmtenetten naar kassen.

Ook voor de correctieregeling warmte is geld opzijgezet in 2024. Het gaat om steun voor bestaande glastuinbouwprojecten die door de hoge gasprijs dit jaar minder SDE-steun ontvingen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin