‘Belichte tomatenteelt is klaar’

19-05-2020 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

Tomato Masters in Deinze is de belichte tomatenteelt aan het wisselen.

Op 8 mei zijn de laatste trossen van Redetto in de belichte teelt geoogst. Na het koppen van de planten in week 12, is er een krijtscherm op het kasdek aangebracht. “Als de tomaten van dit ras in het zonlicht hangen, krijgen ze last van groenkragen”, zegt Tom Vlaemynck. “Vorig jaar hadden we hier ook last van en hebben we 2 trossen moeten weggooien. Het krijtje heeft dit jaar heel goed geholpen, want nu hebben we niets weg hoeven te gooien.”

Goede uitgroei laatste trossen

Bij Sevance zijn de laatste trossen op 6 vruchten gesnoeid. De teler: “Wonder boven wonder zijn de vruchten goed uitgegroeid met een grove en goede kwaliteit. We waren bang voor het eindschot, omdat de plant in de winter een behoorlijke opdonder heeft gehad. De plantbelasting was te zwaar doordat de vijfde ledlamp te laat is opgehangen.”

De kas wordt nu leeggeruimd en schoongemaakt met water en zeep en ontsmet met Virkon S. Daarnaast zijn nog verschillende aanpassingen nodig: aan de kopgevel verwarmingsbuizen isoleren; aan het pad extra verwarmingsbuizen aanbrengen; extra zwavelverdampers ophangen in verband met galmijtbestrijding; alle druppelaars vernieuwen vanwege verstoppingsproblemen; en nog een kleine aanpassing aan teeltgoot. “De vastmaking van de teeltgoot aan de kopgevel veranderen, zodat ze niet meer verschuiven.”

Op 15 juni vindt de nieuwe aanplant plaats. Op 2,8 hectare komt de troscherrytomaat Strabena te staan en op 2,8 hectare de middeltrostomaat Sevance. De tomatenplanten gaan direct op het plantgat van de steenwolmat.

We verwachten in het najaar meer kracht in gewas over te hebben voor het eindschot

Plant beter in balans

Vlaemynck: “Half maart stond Foundation in de onbelichte teelt behoorlijk generatief. Twee maanden later is de plant beter in balans met snelle trosaanleg, goede zetting en dikke vruchten. Hier zijn we heel tevreden over.”

Normaal, zoals vorig jaar, wordt vanaf het begin van de teelt tot 1 juni trossnoei op 6 vruchten gedaan. Dat is nu niet gedaan en alle trossen op 5 vruchten gesnoeid. “Dit oogst een stuk vlotter, want soms had het ras er last van dat de zesde vrucht op de tros lag. Dan is lastig met oogsten. De tros weegt nu 20 gram minder dan vorig jaar. Een andere reden om de trossnoei op 5 te doen is de lagere productie, want in deze periode zijn de trostomaten toch al goedkoop. Bovendien verwachten we in het najaar meer kracht in gewas over te hebben voor het eindschot”, aldus de teler.

Geïnvesteerd in vanglampen

De teler ziet een enkele witte vlieg. De galmijt zit wijd verspreid door het gewas, maar de plaagdruk is wel laag. Hiertegen wordt alleen met zwavel gespoten. In januari is twee keer Macrolophus uitgezet. Deze natuurlijke vijanden worden nu goed teruggevonden. Verder is er geïnvesteerd in vanglampen voor Tuta.

Meer trossen aangemaakt

Speedex in de onbelichte teelt groeit fors en snel. Met 13 trossen zijn er twee trossen meer aangemaakt dan bij Foundation. De teler: “De plant was moeilijk in balans te krijgen. In het begin hadden we nog iets meer generatiever moeten sturen. We zien wel dat deze tomaten iets grover zijn en meer kilo’s zijn geoogst dan bij Foundation. De productie ligt perfect op schema met 7 kg/m2 op 1 mei en 12,2 kg/m2 eind week 20. De trossen zijn mooi en goed grof. Wel zit er af en toe een klein tomaatje aan de tros. De vruchten zijn niet altijd even gelijk.”

De plagen en de bestrijding ervan zijn hetzelfde als bij Foundation.

Auteur: Harry Stijger

Vlaemynck
Tom Vlaemynck tomatenteler
Meer over


Beheer