Belgische veilingen: hogere omzet

02-05-2013 | Laatste update op 15-09 | |
Belgische veilingen: hogere omzet

De Belgische groente- en fruitveilingen hebben in 2012 15 procent meer omzet gehaald dan in 2011, maar bleven nog 3 procent achter op 2010. Dat meldt het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties in zijn jaarverslag.

Met name de groenteveilingen die bij het VBT zijn aangesloten scoorden in 2012 veel beter dan in Ehec-jaar 2011. De fruitveilingen presteerden daarentegen zeer constant. Tijdens het eerste halfjaar gingen de hardfruitprijzen onderuit, terwijl er tijdens de tweede helft van 2012 gunstige prijzen werden opgetekend. De omzet van het zachtfruit werd sterk beïnvloed door de klimatologische omstandigheden. Voor aardbeien was het een moeilijk jaar, het houtig kleinfruit deed het behoorlijk.

Wat de internationale handel betreft, werden de veilingen geconfronteerd met grote importvolumes waardoor de binnenlandse prijzen onder druk kwamen te staan. Het grotere Europese aanbod beïnvloedde tegelijkertijd ook de Belgische export en resulteerde in een moeilijke marktsituatie: de exportproducten leden onder de concurrentie van goedkoper geproduceerde, buitenlandse producten.

De appels bijvoorbeeld zagen hun prijs in het voorjaar van 2012 gedrukt door de invoer, voornamelijk vanuit Polen. In het najaar stegen de prijzen, mede dankzij het laagste productiecijfer in jaren. Dat daalde 28 procent in België en 8 procent op Europees niveau. Voor de peren verliep vorig jaar volgens datzelfde stramien: lage prijzen door een overaanbod in het voorjaar en een aanzienlijke productiedaling in het najaar, vooral veroorzaakt door de vorstschade van februari 2012.

Wat de VBT-leden betreft, liet de Mechelse Veilingen de hoogste omzetstijging noteren: met 210,5 miljoen euro deed ze 23 procent beter dan in 2011. Ook REO Veiling (155,8 miljoen euro, stijging van 19 procent) en Veiling Hoogstraten (157,9 miljoen euro, stijging van 10 procent) deden het meer dan behoorlijk. Coöbra (fusie van Brava en Greenpartners), realiseerde tijdens zijn eerste jaar een omzet van 97,6 miljoen euro. Alles samen lieten de VBT-veilingen een omzet optekenen van 792,1 miljoen euro, het op één na hoogste cijfer van de laatste zes jaar.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer