Doorgaan naar artikel

Belgisch onderzoek bataat gaat verder

Omdat er nog veel vragen zijn over de teelt van bataat, heeft het Belgische onderzoekscentrum PCG groen licht gekregen voor opnieuw een 4-jarig onderzoeksprogramma. Het programma is vorig najaar opgestart.

Dat succesvol bataat telen in België en Nederland mogelijk is, is inmiddels duidelijk. Toch zijn er nog heel wat vragen waarop nog geen antwoord is. Op 1 september 2022 ging daarom het 4-jarige LA-traject ‘Maxbat’ van start. Maxbat staat voor Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat’. Het PCG is coördinator en werkt voor het onderzoek rond bewaring samen met het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT). Het project wil de productuniformiteit en -kwaliteit van bataat vergroten voor een meer duurzaam en rendabel resultaat.

Rassen en groeicurves

In 2023 staan alvast heel wat proeven op de planning in het kader van Maxbat. Daarbij gaat het onder andere om een verdere verdieping in de teeltmethoden van de belangrijkste rassen. Komend seizoen planten het PCG Bellevue, Orleans en Beauregard aan op verschillende planttijdstippen en wordt gekeken naar de invloed van de omstandigheden. Aan de hand van frequente tussentijdse oogstbeurten zal de knolaanleg in kaart worden gebracht en groeicurves worden opgesteld om een betere inschatting te kunnen maken van het ideale oogsttijdstip. Ook wordt gekeken naar het beïnvloeden van de kwaliteit (kleurintensiteit, gehalte droge stof).

Nutriënten en water

Een tweede onderdeel van het project focust op het gebruik van nutriënten en water in de teelt van bataat. In het project gaat het PCG dieper in op de rol van stikstof- en kaliumbemesting en het belang van andere elementen zoals calcium. Daarnaast proberen de onderzoekers op basis van irrigatieonderzoek gelinkt aan bodemvochtsensoren beter inzicht te krijgen in de juiste dosering en positionering van de watergiften voor een beredeneerde, duurzame beregeningsstrategie.

Oogst- en bewaarstrategie

Naast deze hoofdonderwerpen komt er onderzoek naar de bestrijding van ritnaalden in bataat en naar het optimaliseren van de oogst- en bewaarstrategie in functie van een goede bewaring en een jaarrond kwalitatief goed lokaal aanbod.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin