Doorgaan naar artikel

Belastingvoordeel gas glastuinbouw loopt op

De glastuinbouw gaat meer energiebelasting betalen, toch loopt het belastingvoordeel in 2020 stevig op.

Dat blijkt uit een wetgevingsoverzicht uit het klimaatakkoord dat is gepubliceerd. De energiebelasting in de eerste schijf op aardgas wordt in 2020 verhoogd met 4 cent per kubieke meter. In de zes jaar daarna wordt dit tarief jaarlijks verder verhoogd met € 0,01 per kuub gas. Het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas wordt evenredig mee verhoogd, schrijft het kabinet. De verhoging van het tarief voor de energiebelasting voor de glastuinbouw leidt tot een lastenstijging van enkele miljoenen euro’s, verwacht Glastuinbouw Nederland.

Relatieve belastingvoordeel kan verder stijgen

Toch kan het relatieve belastingvoordeel voor de glastuinbouw nog stijgen de komende jaren, vanwege vrijstelling voor wkk’s. In de begroting voor het ministerie van LNV wordt uitgegaan van een belastingvoordeel voor de glastuinbouw van € 180 miljoen, tegen € 136 miljoen in 2019. Toch lijkt er verwarring. In de miljoenennota staat een belastingvoordeel voor de glastuinbouw van € 160 miljoen voor 2020.

Naast de kostenstijging door de verhoging van de energiebelasting wordt de energiebelasting in de eerste schijf op elektriciteit juist verlaagd, maar dat effect is niet opgenomen in de cijfers voor in de begroting.

Beleid tegen freeriders

In het wetgevingsoverzicht voor maatregelen uit het klimaatakkoord staat ook beleid tegen freeriders op gebied van verduurzaming in de glastuinbouw. Het gaat om het onderzoeken van een aanvulling op het CO2-sectorsysteem met individualisering van CO2-emissieruimten. Glastuinbouw Nederland is al langer in gesprek met het ministerie over zo’n individualisering van het CO2-sectorsysteem via een CO2-maatlat of bedrijfsnormering. Zo’n onderzoek wordt komend jaar afgerond, verwacht Glastuinbouw Nederland.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin