Doorgaan naar artikel

Belangrijke fase afwikkeling faillissement Hartman

De Belgische vlag voor het kantoor van Hartman. Onder de Fruit Farm was het teeltbedrijf Belgisch. - Foto: Gerard Boonekamp

De Belgische vlag voor het kantoor van Hartman. Onder de Fruit Farm was het teeltbedrijf Belgisch. - Foto: Gerard Boonekamp

In een reeks rechtszaken rond het faillissement van Hartman worden in september belangrijke besluiten genomen voor de afwikkeling.

In november is het een jaar geleden dat Hartman failliet verklaard werd. De afwikkeling van het faillissement van het Friese toonaangevende (glas)teeltbedrijf komt nu in een belangrijke fase. Komende week doet het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak rond subsidie die het ministerie van Economische Zaken vordert.

Ook heeft de rechtbank Noord-Nederland in augustus tussenvonnis gewezen in de zaken rond de erven van Willem Hartman. Daarin krijgt de curator Hillie Lunter een bewijsopdracht om fraude met klasse 2-glasgroente aan te tonen. Het bewijs daarvoor is ondanks onderzoek door gespecialiseerde bedrijven nog niet geleverd. De eigenaar van Hartman voor het faillissement (The Fruit Farm) had een miljoenenclaim ingediend na een vermoeden van zwarthandel door oud-eigenaar Hartman.

Nieuwe fase rechtszaak

Op 16 september tijdens een rechtszitting voor de rechtbank Noord-Nederland zal Lunter aangeven of en hoe ze zo’n nieuw onderzoek zal doorzetten. Lunter moet in dat geval aantonen dat buitensporig veel klasse 2 buiten de boeken is afgezet (zwart). De rechter verwacht dat in het verloop van de zaak dan veel getuigen moeten worden gehoord.

In een aanverwante zaak gaat het om een commissarisvergoeding en een geldlening van oud-eigenaar Willem Hartman toen het bedrijf al behoorde tot The Fruit Farm. Die vergoeding zou alsnog moeten worden uitbetaald aan de nabestaanden. Mogelijk vervalt die nabetaling (met rente) als alsnog bewijs wordt geleverd voor fraude met klasse 2-producten. De miljoenenclaim van de oud-eigenaren Fruit Farm (nu vertegenwoordigd door de curator) wordt dan mogelijk alsnog (deels) toegekend. De rechter verrekent de bedragen dan.

Crediteurenbedrag loopt op

Uit het jongste faillissementsverslag rondom het oude teeltbedrijf blijkt dat in totaal voor ruim € 17 miljoen aan claims is ingediend door crediteuren. Dat was € 15 miljoen in het laatste verslag in juni. Het onroerend goed en inventaris behoren sinds dit seizoen aan Best Fresh Group. De verkoopopbrengst van het onroerend goed was € 7,25 miljoen. Voor roerende zaken werd ruim € 1 miljoen betaald.

Beheer
WP Admin