Doorgaan naar artikel

‘Belangenbehartiging betaalt uit’

Eerder gaf ik al aan dat ik mijn bestuurswerk bij LTO heb ingewisseld voor de raad van commissarissen bij The Greenery. Ik sloot daarmee een periode van veertien jaar af. Dit is ook mijn laatste column voor Groenten & Fruit.

Een opvolger bij LTO heeft zich nog niet gemeld. Dat vind ik zorgelijk. Ik zie namelijk waarmee onze mooie sector nu en in de toekomst wordt geconfronteerd. Denk aan zaken als arbeid en gewasbescherming. Om goed op die uitdagingen te kunnen reageren, heb je specialisten nodig die de sector echt goed kennen.

LTO Vollegrondvakgroepen

Tineke De Vries is bij LTO de nieuwe vakgroepvoorzitter voor akkerbouw en vollegrond. Prima, want er is veel overlap tussen de twee sectoren. Maar wel met nog slechts twee mensen uit de vollegrond in de huidige vakgroep. Het is het voorlopige eindpunt van een proces waarin de regionale vollegrondvakgroepen opgingen in een landelijke vakgroep, met een teruglopend aantal vollegrondbestuurders.

Deskundige vertegenwoordigers zijn onontbeerlijk

Deskundige vertegenwoordigers, die ook tegengas kunnen geven, zijn onontbeerlijk om te voorkomen dat je te maken krijgt met beleid en beslissingen over de sector, maar niet mét de sector. Neem gewasbescherming, van buitenaf wordt er volle bak aan gewerkt de mogelijkheden daarmee in te perken. LTO krijgt vervolgens de vraag ‘Wat doen jullie eraan?’ Terecht, maar om in het geweer te komen moet je wél voldoende goede mensen hebben.

LTO kan niet even een blik deskundig personeel opentrekken

Belangenbehartiging verlengstuk van bedrijfsvoering

LTO is een club die voor het uitvoerende werk grotendeels leunt op telers. We kunnen niet even een blik deskundig personeel opentrekken. Ik snap dat er ook niet direct drommen collega’s klaarstaan om Zuurbier bij LTO te vervangen. Maar ik ben er ook van overtuigd dat belangenbehartiging een verlengstuk moet zijn van de bedrijfsvoering. Ofwel: kijk eerlijk naar mogelijkheden om de belangen van jouw sector te verdedigen.

Positieve resultaten

Het is werk dat betaald wordt en waarvan je positieve resultaten vaak terugziet in het bedrijfsresultaat. Voorbeelden zijn gewasbeschermingsmiddelen die op de nominatie stonden te verdwijnen en alsnog in de benen zijn gebleven en fiscale oplossingen als de Cafetariaregeling. Heb je een bedrijf met veel personeel, dan kan je dat tienduizenden euro’s schelen.

LTO kan haar successen nog steeds niet goed verkopen

Dat niet iedereen inziet dat goede belangenbehartiging het verschil kan maken, mag LTO zich ook aanrekenen. Ze kan haar successen nog steeds niet goed verkopen. Terwijl succes wel degelijk mogelijk is, met mensen die begrijpen dat opkomen voor belangen niet vanzelfsprekend is.

Share this

Afbeelding
Niels Zuurbier

LTO-vakgroepvoorzitter vollegrondsgroenten

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin