Doorgaan naar artikel

Bejo wil met Rijk Zwaan veredeling vlot trekken

Bejo-directeur John-Pieter Schipper - Foto: Design in Beeld

Bejo-directeur John-Pieter Schipper - Foto: Design in Beeld

Bejo en Rijk Zwaan hebben een overeenkomst getekend om bij veredeling van groenterassen weer vrij over elkaars raseigenschappen te beschikken.

Die kwekersvrijstelling was er altijd, maar wordt verhinderd door de opkomst van octrooien. Nu kunnen de partijen plantmateriaal gebruiken van elkaar, ook als er een octrooi op rust. Feitelijk een herstel tussen Bejo en Rijk Zwaan van de oude kwekersvrijstelling, zegt Bejo-directeur John-Pieter Schipper.

Het wordt nu in een contract geregeld. Kijkt u dan niet naar de waarde van de individuele uitruil? U bent toch concurrenten.

“Nee, we kijken niet naar de waarde, de overeenkomst komt neer op een volledig herstel van de kwekersvrijstelling met vrij toegang tot elkaars’ genetica. De kracht zit hem niet in de waarde van de individuele aanvragen, maar om het principe van de volledige vrijstelling. Die was op de helling komen te staan, nadat de interpretatie van de regels veranderde door uitspraken over octrooien op natuurlijke eigenschappen bij tomaat en broccoli.”

Wat voegt dit toe aan de afspraken die u al had om toegang te krijgen tot de licenties in het International Licensing Platform Vegetable (ILP)?

“Het ILP is een platform waar bedrijven elkaar toegang garanderen tot patenten, maar daarvoor waren nog wel steeds prijsafspraken nodig. Met deze afspraak is er niet alleen toegang, maar is er sprake van uitruil met gesloten beurs. Het wordt weer zoals bij de volledige kwekersvrijstelling met volledige toegang tot elkaars genetica.”

Bejo-directeur John-Pieter Schipper. - Foto: Design in Beeld

Bejo-directeur John-Pieter Schipper. – Foto: Design in Beeld

U heeft nu zo’n afspraak met Rijk Zwaan. Die heeft een afspraak met Syngenta over hetzelfde onderwerp. Heeft u nu ook toegang tot Syngenta’s genetica?

“Via de afspraken in het ILP houden we toegang tot elkaars patenten, ook bij Syngenta. Dat blijft gegarandeerd. Deze afspraak voor vrije toegang tussen Bejo en Rijk Zwaan staat daar los van.”

Toch rijst de vraag hoe open de toegang tot elkaars’ genetica is. U heeft nu een afspraak met Rijk Zwaan voor vrije toegang. U zult minder kijken naar andere bedrijven?

“We blijven de genetica in de volle breedte bekijken, het is geen verplichte winkelnering.”

Is te verwachten dat u ook met andere bedrijven zo’n afspraak maakt? Lopen daarvoor gesprekken?

“Op de achtergrond worden open gesprekken gevoerd met andere bedrijven, ja.”

Is het nog mogelijk voor kleine bedrijven om in te stappen op de veredelingsmarkt, als grote bedrijven deze stappen zetten?

“Ja, wij zijn juist daarom van mening dat vrije uitwisseling van genetica heel belangrijk is. We juichen het toe als grote en kleine bedrijven zich hierbij aansluiten.”

Heeft uw bedrijf schade geleden van het niet vrij kunnen gebruiken van genetisch materiaal van andere bedrijven, zoals in de kwekersvrijstelling was geregeld en tijdelijk feitelijk niet werd uitgevoerd?

“Je kunt niet spreken van schade. Een bedrijf als Bejo redt zich wel met dit soort regelgeving. Voor kleine bedrijven is dit een stuk lastiger. We zijn daarom ook niet voor protectionisme. Het gaat om de markt en dat er goede rassen ontwikkeld worden, en dat is belangrijk voor de voedselzekerheid op lange termijn.”

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin