Doorgaan naar artikel

‘Behoud EU-budget voor de landbouw’

De Europese Commissie kan het niet maken om de omvang van het budget voor de landbouw te verkleinen, zeggen de leden van de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

De omvang van de landbouwbegroting (ongeveer €59 miljard, zo’n 39% van de totale Europese begroting) moet op zijn minst even groot blijven, of wellicht zelfs vergroten, aldus de commissie.

De landbouwcommissie dringt aan op de snelle ontwikkeling van nieuwe marktinstrumenten die boeren en tuinders minder kwetsbaar maakt voor grote prijsschommelingen. De parlementaire commissie vindt dat herziening van het meerjarig financieel kader niet kan worden aangegrepen om minder geld voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid uit te trekken.

De landbouwcommissie sprak maandagavond over het meerjarig financieel kader. De opvatting van de commissie wordt meegewogen in het oordeel van de begrotingscommissie, eind deze maand. Volgende maand zal het voltallige Europees Parlement aanbevelingen vaststellen.

Noodzaak van inkomenssteun

Vooral het aanboren van nieuwe markten, het ontwikkelen van goede crisismaatregelen en de vereenvoudiging van het ingewikkelde systeem van inkomenstoeslagen moeten wat de landbouwcommissie betreft voorop staan. De huidige crisis in verschillende agrarische markten tonen volgens de meerderheid van de parlementaire commissie de noodzaak van de inkomenssteun aan. Daar komt nog bij dat de Europese consument kennelijk niet bereid is meer te betalen voor het voedselpakket.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin