Doorgaan naar artikel

‘Bedrijfszekere rassen kiezen’

Oogst van rode paprika. - Foto: Roel Dijkstra

Oogst van rode paprika. - Foto: Roel Dijkstra

De glastuinbouw verandert snel, productiebedrijven worden groter. De afzetmarkt verandert ook; supermarkten willen meer zekerheden en maken prijsafspraken.

Dit geeft de producent, ondernemer meer zekerheid: hij weet immers welke prijs hij kan verwachten voor zijn product. De prijs is echter wel gebaseerd op een bepaalde hoeveelheid kilo’s.

Natuurlijk moeten ook de kostenposten arbeid en energie kloppen. Wanneer de paprika’s op contract zijn verkocht kan er ook efficiënter gewerkt worden: oogstnormen zullen omhoog gaan.

Trips bestrijden

In de paprikateelt is dit jaar het tomatenbronsvlekkenvirus (TSVW) dat op meerdere bedrijven opduikt een groot probleem. TSVW wordt overgedragen door trips. Tripsbestrijding is dus heel belangrijk. Op meerdere bedrijven hebben we dit jaar echter een moeilijke opbouw van de Orius gezien.

De trips volledig chemisch bestrijden is geen optie. Daarnaast moeten alle geïnfecteerde planten met TSVW iedere week worden opgehaald en afgevoerd worden in plastic zakken, wat ook veel extra arbeid kost, naast het productieverlies.

Teeltwisseling risico

Natuurlijk doen we er aan het einde van het jaar alles aan om de teelt tripsvrij te beëindigen. Zelf denk ik dat de teeltwisseling ook een groot risico is. De gewassen worden versnipperd, sleepdoeken komen van collega-telers waarin wellicht nog trips(poppen) zitten die geïnfecteerd zijn met TSVW.

Kies een TSVW-resistent ras, dan heb je meer zekerheid om de beoogde productie te halen

Wanneer op het bedrijf TSVW aanwezig is, is het raadzaam om een ras te kiezen dat een resistentie heeft tegen TSVW. Hierdoor heb je meer zekerheid om de beoogde productie te halen. Welk ras? Dat hangt af van de teler, kas, en de wensen van de afnemer.

Beheer
WP Admin