Bedrijfsopvolging flinke horde voor jonge tuinder

24-05-2019 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Steun voor jonge boeren en tuinders is een expliciet onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Het is een van de 9 doelstellingen die de Europese Commissie heeft vastgelegd in de plannen voor 2021-2027.

Op een bijeenkomst met beleidsmakers, boeren, adviseurs en anderen in Nieuwegein probeerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag 23 mei te peilen hoe de ideeën zijn over het nieuwe landbouwbeleid.

Generatiewissel in de landbouw

De generatiewissel in de landbouw was een van de onderwerpen die landbouwminister Carola Schouten expliciet benoemde bij de opening van de bijeenkomst. “Dat jullie boer zijn en blijven is voor onze dagelijkse voedselvoorziening van cruciaal belang”, aldus Schouten.

Lees verder onder de tweet.

Nederlandse jonge tuinder hoogopgeleid

Wageningse onderzoekers laten in een sterkte- en zwakteanalyse zien dat de Nederlandse jonge boer en tuinder, in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten in andere landen, hoogopgeleid is. De helft van de Nederlandse jonge boeren heeft een hogere beroepsopleiding of een universitaire opleiding.

Dat maakt die jonge boeren tegelijk ook aantrekkelijk op de arbeidsmarkt buiten de land- en tuinbouw. Jonge boeren moeten vooral financiële drempels over om het bedrijf over te nemen. Voor jonge ondernemers van buiten de land- en tuinbouw is het praktisch onmogelijk een agrarisch bedrijf over te nemen.

Lees verder onder de foto

De helft van de Nederlandse jonge boeren heeft een hogere beroepsopleiding of een universitaire opleiding. - Foto: Canva

De helft van de Nederlandse jonge boeren heeft een hogere beroepsopleiding of een universitaire opleiding. – Foto: Canva

Financiën bij overname

De Wageningse onderzoeker Harold van der Meulen (Wageningen Economic Research) legde donderdag tijdens een workshop over jonge boeren en bedrijfsontwikkeling uit dat ouders, broers en zussen vaak een financiële veer moeten laten om overname van een bedrijf soepel te laten verlopen.

Extra inkomensondersteuning

Om de jonge boeren tegemoet te komen, kent het Europees landbouwbeleid nu al een extra inkomensondersteuning voor jonge boeren, en daarnaast speciale (investerings-)regelingen voor jonge boeren. Verder zijn er fiscale regelingen die een overname moeten faciliteren.

Wat voor jonge boeren van belang is, is dat vaak ook voor andere boeren, zegt Iris Bouwers van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Desalniettemin zegt ze zich echt zorgen te maken over de stagnerende bedrijfsopvolging. “Ik hoop echt dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kansen blijft bieden voor de jonge boeren.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer