Doorgaan naar artikel

Bedrijf wil glasperceel Monster verhuren als grasland

Een grondeigenaar wil braakliggende glaspercelen tot waarde brengen door er grasland van te maken in Westland. - Foto: ANP premium

Een grondeigenaar wil braakliggende glaspercelen tot waarde brengen door er grasland van te maken in Westland. - Foto: ANP

Om braakliggende glaspercelen in Monster tot waarde te brengen wil de eigenaar toestemming van de gemeente Westland deze te verhuren als grasland.

De gemeente Westland buigt zich over de aanvraag om tijdelijke verhuur mogelijk te maken in Monster. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. De bestemming van de grond is namelijk glastuinbouw. Grasland past niet bij deze bestemming.

Deze percelen waar grasland gepland is, liggen ingeklemd tussen andere glasbedrijven en bieden kans in de toekomst ontwikkeld te worden voor glastuinbouw. De aanvraag duidt erop dat een snelle ontwikkeling van glastuinbouw op dit perceel in Monster er niet in zit. Daar speelt de energiecrisis mogelijk een rol in.

Westland wil percelen behouden voor modernisering kassen

De gemeente Westland heeft de laatste jaren geworsteld met andere bestemmingen van braakliggende glaspercelen. Het gaat vaak om niet-officiële constructies van kleinere snippers grond. Deze aanvraag voor meerdere percelen is gericht op het legaal tijdelijk omzetten van de functie glastuinbouw.

De gemeente Westland wil de beschikbare percelen behouden voor modernisering van het glastuinbouwareaal. Zo heeft de gemeente de mogelijkheid een koopoptie af te sluiten met de grondeigenaar om gronden beschikbaar te houden als een koper geïnteresseerd is.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin