BD-telers perken kopergebruik verder in

10-10-2017 | Laatste update op 28-09 | |
Koper blijft voor BD-fruittelers nodig om schurft voor te blijven. - Foto: G&F
Koper blijft voor BD-fruittelers nodig om schurft voor te blijven. - Foto: G&F

Het kopergebruik wordt in de biologisch dynamische teelten beperkt tot de fruitteelt.

Gebruik van koperoxichloride als bestrijdingsmiddel is verboden in Nederland, maar het is wel als bladbemester toegestaan in biologische teelt. Voor biologisch dynamische boeren en tuinders was koper ook als bladbemester al verboden, behalve bij veevoedergewassen en in de fruitteelt.

In maart 2017 heeft de Demeter Voorwaarden Commissie besloten om voortaan ook koper op voedergewassen geheel te verbieden. Dit is bedoeld om eventuele kopertekorten bij het vee aan te vullen, maar in de praktijk worden indien nodig mineralen door het voer gemengd.

Uiterste spuitdata vastgelegd

Alleen in de teelt van appels en peren is beperkt gebruik van koper nog toegestaan, om aantasting door schurft te beperken. Wel willen fruittelers residuën op fruit voorkomen door een uiterste spuitdatum vast te leggen; voor appels uiterlijk 15 juni en voor peren uiterlijk 15 juli. “De uitdaging die fruittelers zichzelf stellen door deze beperking is groot en hiermee onderscheiden de Nederlandse Demeter-fruittelers zich van Demeter-collega’s in het buitenland”, aldus Stichting Demeter in haar vandaag gepubliceerde Demeter Monitor 2016-2017.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer