Bayer presenteert resultaten afbraakstudies spruitenmiddelen

23-01-2013 | Laatste update op 24-08 | |
Bayer presenteert resultaten afbraakstudies spruitenmiddelen

Bayer CropScience heeft haar middelen die toegelaten zijn in spruitkool getest op residugehalten. Van de toegepaste insecticiden wordt alleen van Movento iets teruggevonden bij een bespuiting vanaf augustus.

Het residu ligt 30 procent onder de door supermarkten gehanteerde MRL’s. Om te voldoen aan de MRL’s bij fungiciden is een doordacht spuitschema noodzakelijk. Bayer CropScience testte Gaucho, Decis, Movento en Calypso in spruitkool. Gaucho en Decis werden bij de oogst niet teruggevonden. Calypso wordt 4 tot 6 weken na toepassing niet meer gevonden. Bij een bespuiting van Movento vanaf augustus, met in acht name van de veiligheidstermijn, wordt iets middel gevonden, maar dat is minder dan 30 procent van de wettelijk vastgestelde MRL (Maximale Residu Limiet).In de zes verschillende behandelingen met deze middelen is steeds uitgegaan van twee behandelingen met, afhankelijk van de planting, een interval van 2 tot 3 weken. Dat betekent van 15 en 12 weken voor de oogst tot 5 en 2 weken voor de oogst en vier objecten met 2 spuitmomenten daar tussenin (13-10, 11-8, 9-6 en 7-4 weken).  Alle middelen zijn op alle momenten toegepast.Bij de fungiciden werden Flint, Rudis, Folicur, Nativo en 2 nog te introduceren middelen getest. Van alle middelen toegepast met in acht neming van de veiligheidstermijn werd enige mate van residu gevonden. Toch lijkt zelfs 30 procent van de wettelijk vastgestelde MRL voor de meeste middelen haalbaar.Bij de eis van maximaal drie actieve stoffen is een doordacht spuitschema nodig, gelet op veiligheidstermijnen en gezien het feit dat een aantal fungiciden (waaronder Nativo, maar ook Amistar Top en Signum) 2 actieve stoffen bevat. Rudis en Folicur komen uit dezelfde chemische groep, maar Rudis blijkt sneller af te breken dan Folicur. Daarom zou Folicur beter aan het begin van de teelt ingezet kunnen worden. Echter, door alleen Rudis en Flint afwisselend toe te passen, worden het minste aantal actieve stoffen gebruikt.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer