Doorgaan naar artikel

Baas Arbeidsinspectie geeft uitzenders ervan langs

Een busje dat arbeidsmigranten van en naar de Haagse binnenstad vervoert. Kans van 1 op 7 dat er iets niet in de haak is. - foto: ANP

Een busje dat arbeidsmigranten van en naar de Haagse binnenstad vervoert. Kans van 1 op 7 dat er iets niet in de haak is. - foto: ANP

Duizenden uitzendbureaus overtreden bewust de wet. Maar strafrechtelijk kan de Arbeidsinspectie ze weinig maken.

Dat stelt inspecteur-generaal Rits de Boer van de Arbeidsinspectie. In een interview met NRC stelt de topambtenaar dat Nederland een ‘richtdoel’ zou moeten stellen voor het aantal arbeidsmigranten dat ons land aankan.

De Boer liet eerder dit jaar bij het uitkomen van het jaarverslag al weten dat het wat hem en zijn dienst betreft niet langer zo door kan met de instroom van arbeidsmigranten. Terwijl de uitzenders en hun inleners goedkope arbeidskrachten laten werken in kassen, slachterijen en distributiecentra zitten de Nederlandse gemeentes met extra maatschappelijke kosten vanwege de toegenomen druk op huisvesting, zorg en de schaarse ruimte in het algemeen.

15% notoire overtreders

“We schatten dat 15% van de uitzenders notoire overtreders zijn die doelbewust de wet overtreden”, zegt De Boer. Onder meer door betaling onder het minimumloon, overtredingen van de arbeidstijdenwet en ondermaatse huisvesting Dat komt neer op 2500 malafide bureaus. “Maar het kan net zo goed het dubbele zijn, aldus De Boer, in afwachting van preciezere cijfers uit onderzoek van zijn inspectie.

Veel minder strafrechtelijke onderzoeken

Tegelijkertijd is het aantal strafrechtelijke onderzoeken afgenomen. Een paar jaar geleden werd een kwart van de meldingen nog opgevolgd, nu is dat nog maar 4%. Dat komt volgens De Boer omdat de Arbeidsinspectie kritischer is gaan kijken naar de kans op een daadwerkelijke veroordeling.

Certificeringsplicht pas in 2025

Totdat er in 2025 weer een wettelijke certificeringsplicht van kracht zou worden, moet de handhaving het dus vooral hebben van de bestuursrechtelijke boetes die de Arbeidsinspectie kan opleggen. Die kunnen in de ettelijke duizenden euro’s lopen, maar zijn minder afschrikwekkend dan het strafrecht.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin