Autoriteiten strakker op ToBRFV-bemonstering

30-11-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Archiefbeeld tomatenzaad. - Foto: ANP
Archiefbeeld tomatenzaad. - Foto: ANP

Het toezicht op de monstername voor ToBRFV-toetsing van uitgangsmateriaal wordt verscherpt op last van de EU.

EU-noodmaatregelen voor Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) vereisen dat tomaten- en paprikazaden met een vastgestelde methode worden getoetst op afwezigheid van ToBRFV. De Nederlandse monstername voldeed niet aan de geharmoniseerde werkwijze, bleek uit een audit in 2020. De NVWA moest daarop haar werkwijze per direct in lijn brengen met de Europese noodmaatregelen.

Handhaven

Vanaf 1 januari 2022 wordt strikt gehandhaafd op de eisen aan bemonstering voor toetsing op ToBRFV, schrijft de NVWA. Als de monstername bedoeld is voor afgifte van plantenpaspoorten of exportcertificering, moeten deze worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteit of ‘onder toezicht van de bevoegde autoriteit’.

Nieuw systeem

Bemonstering kan vanaf 1 januari plaatsvinden door een keurmeester van Naktuinbouw, of een andere speciale autorisatie. Daarnaast is een model ontwikkeld dat bedrijven onder voorwaarden mogen gebruiken: het ‘Bemonstering Onder Officieel Toezicht’ (BOOT). Voor dit systeem is het verplicht dat Naktuinbouw het bedrijf doorlicht met een audit, maar dat ook de NVWA toezicht houdt op het systeem via een nacontrole. Zo houdt een bedrijf toch autorisatie door het zelf uit te voeren.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer