Auberginetelers maken verlies 2010 niet goed

20-05-2011 | |
Auberginetelers maken verlies 2010 niet goed

Auberginetelers hebben dit seizoen nog geen winst weten te boeken ten opzichte van 2010.

Ook in het seizoen zijn nog geen zwarte cijfers geschreven. Met name april was een slechte maand. 

De prijs trekt in week 20 weer iets aan, maar bleef de afgelopen weken ver onder het gewenste niveau. In week 17 werd het dieptepunt bereikt, met prijzen voor de grove sortering die terugvielen naar 45 tot 50 cent per kilo.

De prijs in inmiddels weer een paar dubbeltjes opgeklommen. Voor de fijne sortering werd in dezelfde week ongeveer 80 cent betaald, in week 18 daalde de prijs naar 65 cent per kilo, om daarna langzaam weer op te klimmen tot het niveau van bijna een euro. Dat is althans de prognose. Voor de grove sortering komt de prijs eind week 20 uit op 70 cent.

Telers kijken terug op een seizoen dat hen nog weinig hoopvol stemt. Met name de maand april leverde een teleurstellend resultaat. Gemiddeld is er voor de grove sortering 60 cent per kilo betaald. Voor de fijne sortering ligt het prijsniveau voor dezelfde maand rond de acht dubbeltjes.

Export Duitsland
De matige opbrengst is volgens marktkenners te wijten aan de combinatie van gestegen aanvoer door het mooie weer en een teruglopende vraag vanuit Duitsland. Bovendien zat Spanje de telers nog danig in de weg. Die invloed lijkt nu op zijn eind te lopen. Dat beeld wordt ondersteund door de prijscijfers van de Duitse groothandel, waar Spanje in week 19 niet meer genoteerd wordt. De prijs voor Spaanse aubergines liep vanaf week 16 al naar beneden. De Nederlandse aubergineprijzen stegen juist en kwamen in week 19 uit op 1,46 euro per kilo. Vanaf week 12 is wel een opleving gesignaleerd in de export naar de Verenigde Staten en Canada. Mexico zou minder geleverd hebben, waardoor een gat is ontstaan voor de Nederlandse telers. 

Teleurstelling
Met de resultaten van dit seizoen weten de telers het gat van 2010 nog niet te dichten, ook voor het seizoen 2011 komen veel telers nog niet boven de streep uit. Dat stelt teleur. Er wordt met spanning gekeken naar het verloop van de maand mei, die vorig jaar een aantal weken een redelijk prijsbeeld gaf. Maar of dat dit seizoen ook verwacht kan worden, is nog maar de vraag met een productie die iets voorligt ten opzichte van 2010.

De verwachtingen voor de komende periode lopen echter uiteen. Volgens sommigen zou de markt weer moeten kunnen aantrekken tot een gemiddeld niveau, maar er zijn er ook die inschatten dat de markt de komende weken weinig verbetering zal laten zien. 

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Brammert  Waagmeester

 

Meer over


Beheer