Asscher: werkvergunning niet nodig

03-05-2017 | Laatste update op 03-08 | |
Premier Mark Rutte en Vice Premier Lodewijk Asscher en Sharon Dijksma tijdens de jaarlijkse heidag van het kabinet. - Foto: ANP
Premier Mark Rutte en Vice Premier Lodewijk Asscher en Sharon Dijksma tijdens de jaarlijkse heidag van het kabinet. - Foto: ANP

Minister Lodewijk Asscher (SZW) erkent dat er nog altijd oneerlijk speelveld is door Europese regels. Maar herinvoering van de werkvergunning, zoals PVV wil, is volgens hem niet aan de orde.

Asscher antwoordt dat op Kamervragen van de PVV over oneerlijke concurrentie van Oost-Europese arbeidsmigranten. Er zijn weldegelijk resultaten geboekt door zijn ministerie, schrijft hij.

Asscher begint de opsomming van zijn beleid met onderzoek van SEO uit 2014 waarin staat dat in sectoren als bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport er substantiële verdringing heeft plaatsgevonden als gevolg van oneerlijke concurrentie.

Europese regels

Daarom heeft het kabinet zich in Europa en Nederland ingezet om gelijk loon voor gelijk werk te realiseren, door onderhandelingen in Brussel. Dat leidde niet tot het beoogde resultaat, wel is de regelgeving rondom detachering aangepast en de oprichting van het Europese Platform tegen Zwart Werk gerealiseerd. Ook noemt Asscher de Wet Aanpak Schijnconstructies en de recente herziening van de Wet Minimumloon en Vakantiebijslag.

Sinds 1 januari 2016 worden de resultaten van de onderzoeken van de Inspectie SZW naar de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) openbaar gemaakt op www.inspectieresultatenszw.nl. Daar zijn de gegevens van één tuinbouwbedrijf te vinden tussen honderden andere bedrijven. Dat zegt niets over de naleving overigens. Als er namelijk boetes opgelegd worden, duurt het langer voordat er bedrijven bijgeschreven worden in dat register.

Gegevensuitwisseling

Verder stelt Asscher dat vooruitgang is geboekt door middel van gegevensuitwisseling tussen Inspectiediensten, grensoverschrijdende boete-inning en de invoering van een meldingsplicht. Inspectie SZW kan zo beter toezien op de naleving van de arbeidswetten die van toepassing zijn voor gedetacheerde werknemers.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer