Aspergecentrum Aceera wordt opgeheven

15-11-2017 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Fotopersburo Bert Jansen
Foto: Fotopersburo Bert Jansen

Stichting Agrarisch Limburg heeft besloten het aspergecentrum Aceera in Horst op te heffen. Het besluit is genomen omdat Aceera onvoldoende geld uit de markt weet te genereren.

Stichting Agrarisch Limburg (SAL) is de enige aandeelhouder van Aceera en beheert het geld dat in SAL is ondergebracht, nadat eerder Proeftuin Meterikseveld werd opgeheven. Het afgelopen jaar heeft het bestuur van SAL meerdere malen intensief gesproken over het door Aceera in de afgelopen vijftien jaar gevoerde beleid op het gebied van advies, kennis en promotie. De beperkte eigen financiering die Aceera de afgelopen jaren uit de markt heeft weten te halen, vormde voor het bestuur een duidelijk signaal dat Aceera er helaas niet in is geslaagd de juiste mix aan activiteiten te ontwikkelen.

Foto: Fotopersburo Bert Jansen

Foto: Fotopersburo Bert Jansen

Voortzetting activiteiten

SAL gaat de komende periode onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, zij de activiteiten van Aceera op een andere en meer efficiënte manier vorm kan geven. Daarbij gaat het om de algemene promotieactiviteiten, het organiseren van de landelijke opening van het aspergeseizoen en de activiteiten rond advisering en het organiseren van bijeenkomsten zoals veldexcursies. Sjraar Hoeijmakers heeft vanuit zijn functie bij SAL de verantwoording gekregen dit proces tot een zo goed mogelijk einde te brengen. De medewerkers van Aceera zullen daarbij betrokken worden. Van directeur Richard Wilms is inmiddels in goed overleg afscheid genomen.

Resterende SAL-gelden

De beslissing om Aceera op te heffen komt voort uit een inventarisatie hoe om te gaan met de gelden die SAL nog heeft en hoe dat geld voor de sector zo effectief mogelijk te gebruiken is, verduidelijkt Hoeijmakers. Of de activiteiten gebundeld blijven of in delen uiteen gaan vallen, is voor Hoeijmakers nog niet duidelijk. “Ik ga bekijken wat hierin de mogelijkheden zijn. Mijn streven is om per 1 januari 2018 voor iedereen duidelijkheid te kunnen verschaffen.”

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer