Areaal reguliere pacht krimpt 7%

01-02-2017 | Laatste update op 02-06 | |
Foto: Martijn ter Horst
Foto: Martijn ter Horst

Het areaal reguliere pacht is vorig jaar gekrompen met ruim 7%, vergeleken met 2015.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee zet de krimp van deze pachtvorm met de meeste bescherming voor de pachter door.

In 2015 werd nog ruim 285.000 hectare regulier verpacht. Vorig jaar was dat net iets meer dan 265.000 hectare. Bij reguliere pacht gelden dwingende regels, zoals continuatierecht (automatische verlenging pachtovereenkomst).

Geliberaliseerde pacht populair

Het areaal geliberaliseerde pacht, met een looptijd van zes jaar of korter, is voor het eerst meer dan 100.000 hectare. In de periode 2015-2016 steeg het areaal van deze pachtvorm, waarbij pachters en verpachters zelf afspraken maken over duur en hoogte pachtprijs, met 12%.

Het areaal geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar steeg het hardst, namelijk bijna 27%. In 2015 werd ruim 7.000 hectare middels deze pachtvorm verhuurt. Vorig jaar ging het om ruim 9.000 hectare. Bij deze pachtvorm geldt een maximale pachtprijs, jaarlijks bepaald volgens het Pachtprijzenbesluit. De Grondkamer toetst de prijs.

Minder in eigendom

Het areaal landbouwgrond in eigendom kromp ruim 3%. Opvallend is ook de krimp in de categorie ‘overige exploitatievormen’. Hieronder vallen ook grijze en zwarte pacht. Het gaat hier onder ander om mondelinge afspraken tussen verpachter en pachter.

Weinig verandering in aandeel totaal areaal

Ondanks dat sommige pachtvormen aan populariteit winnen verandert het aandeel per pachtvorm ten opzichte van het totale landbouwareaal niet veel.

Van de ruim 1,8 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland was vorig jaar afgerond 58% in eigendom. In 2015 was nagenoeg hetzelfde aandeel in eigendom. Het aandeel erfpachtgrond daalde heel iets in de periode 2015-2016.

Ten opzichte van het totale landbouwareaal bleef het areaal pacht, waaronder reguliere en geliberaliseerde pacht, nagenoeg gelijk op 26%.

Bemiddelaar moet pachtdiscussie vlot trekken

Boeren geven duidelijk de voorkeur aan de geliberaliseerde pacht, omdat ze dan zelf afspraken kunnen maken over pachtprijs en duur van de overeenkomst. Bij reguliere pacht geldt wel een prijstoets voor de pachtprijs die doorgaans veel lager ligt dan bij geliberaliseerde pacht. In de lopende discussie over een nieuwe pachtwet is dat een van de vele twistpunten tussen de organisaties van pachters en verpachters.

In december vorig jaar heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken Sicko Heldoorn (PvdA), oud-gedeputeerde van landbouw in Friesland en nu waarnemend burgemeester van Dantumadiel, aangewezen als nieuwe bemiddelaar in het pachtdossier.

ter Horst
Martijn ter Horst redacteur
Meer over


Beheer