Arbo ook met alleen seizoenwerkers verplicht

14-08-2019 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Jan Zandee
Foto: Jan Zandee

Ook voor tijdelijke plukkers moeten telers een basiscontract met een arbodienst afsluiten. Daarvoor biedt Stigas een speciaal op seizoenarbeiders in de tuinbouw gericht arbopakket.

De fruitoogst is typisch een tijd voor korte contracten van een paar weken. Maar wettelijk gezien moeten ook die maar kort in dienst zijnde medewerkers bij een bedrijfsarts terechtkunnen. Zeker voor telers die geen vast personeel hebben, is het niet vanzelfsprekend dat ze de weg kennen in arboland. Met het speciale Arbopakket Seizoenswerkers biedt Stigas een dienst waarmee de telers veilig en gezond werken bevorderen én aan hun wettelijke verplichtingen voldoen.

Ook een RIE is verplicht

In het pakket zit ook de mogelijkheid om online de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen. Een adviseur van Stigas komt op het bedrijf om de teler hierbij te ondersteunen en het plan van aanpak op volledigheid en juistheid te toetsen.

Korting voor LTO- en NFO-leden

Het Arbopakket Seizoenswerkers is mede tot stand gebracht met medewerking van LTO Nederland, de Nederlandse Fruittelersorganisatie en loonbedrijvenkoepel Cumela. Leden van deze organisaties krijgen ook korting op de kosten an dit voor 4 jaar af te nemen pakket.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer