Doorgaan naar artikel

Arbeidsinspectie: focus uitzenders en minder sectoren

Asperges oogsten. Focus van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijft op tuinbouw, maar wel anders georganiseerd. Foto: Stan Verstegen

Asperges oogsten. Focus van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijft op tuinbouw, maar wel anders georganiseerd. Foto: Stan Verstegen

De Arbeidsinspectie wil focus op sectoren veranderen, meer regionaal werken en stevig inzetten op uitzendbureaus.

Dat blijkt uit het Meerjarenplan 2023-2026. Daarin is het woord tuinbouw niet genoemd. De focus blijft wel op sectoren waar risico’s zijn op oneerlijke betaling of gevaarlijke stoffen. De specifieke programma’s voor sectoren verdwijnen. In plaats daarvan wordt een programma genoemd naar het risico, zoals het programma Arbeidsuitbuiting & ernstige benadeling, of het programma Uitzendbureaus, of Internationaal, Schijnconstructies en Cao-naleving. Met brancheorganisaties blijft de inspectie actief werken aan verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Nieuwe taak uitzendbureaus

De Arbeidsinspectie krijgt een belangrijke rol in controles op certificering van uitzendbureaus. Dat is het gevolg van kabinetsbeleid naar adviezen van de Commissie Roemer. Daarvoor neemt de inspectie extra mensen aan. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal deels over de grens kijken naar bureaus, maar ook doorstartende malafide bestuurders opsporen, die proberen aan boetes en belastingafdracht te ontkomen. Dat doen ze door bijvoorbeeld het bedrijf failliet te laten gaan en het volgende op te starten.

Regioteams

De coronacrisis heeft laten zien dat de aanpak van misstanden met arbeidsmigranten goed werkte met regionale partners als veiligheidsregio’s. Die regionale aanpak is verstevigd. Jaarlijks komen 10.000 meldingen binnen over arbeidsomstandigheden. Vanaf mei 2022 wordt dit gedaan vanuit een centraal Meld- en Informatie Centrum die worden opgevolgd door teams in tien regio’s. Het werken met regionale teams versterkt de band met gemeenten en samenwerkingsverbanden, schrijft de inspectie.

Beheer
WP Admin