Arbeidsinspectie EU ‘tandeloze tijger’

14-03-2018 | Laatste update op 03-08 | |
Het gebouw waar de Europese Commissie in Brussel zetelt. - Foto: Michel Zoeter
Het gebouw waar de Europese Commissie in Brussel zetelt. - Foto: Michel Zoeter

Om de rechten van Europeanen die in een ander EU-land werken beter te kunnen beschermen, wil de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) oprichten.

Die moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, zodat bedrijven die de regels overtreden sneller worden aangepakt. De handhaving blijft in handen van de lidstaten. De eerste reacties van parlementariërs en bonden zijn lauw.

Als het aan EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) ligt, komen er vanaf volgend jaar zo’n 140 man te werken bij de nieuwe autoriteit, die in 2023 op volle kracht moet draaien. Er wordt jaarlijks € 50 miljoen voor vrijgemaakt. De lidstaten mogen bepalen waar het agentschap wordt gevestigd.

‘Cowboys’ aanpakken

Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) sprak van een stap in de goede richting om de ‘cowboys’ onder de Europese werkgevers aan te pakken. “Maar we hebben daden nodig, geen woorden.”

Vakbond FNV mist ambitie in het voorstel. “Een Europese arbeidsinspectie in deze vorm is volstrekt onvoldoende, geen enkel frauduleus bedrijf wordt hier bang van”, reageerde FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga. “De FNV hoopte op een tijger met tanden, niet op een nieuwe kennisbank met papierschuivers.”

1,5 Europeanen dagelijks de grens over voor werk

Ongeveer 17 miljoen EU-burgers wonen en werken in een andere lidstaat, bijna 2 keer zo veel als 10 jaar geleden. Daarnaast pendelen dagelijks ongeveer 1,5 miljoen naar hun werk over de grens. In bijvoorbeeld de bouw- en transportsector is sprake van ontduiking van de regels voor arbeidstijden, minimumloon en premieafdracht. ELA zou de strijd tegen ‘sociale dumping’ via schimmige constructies effectiever moeten maken.

Socialezekerheidsnummer

Brussel stelt verder voor iedereen in de EU een Europees socialezekerheidsnummer te geven. Daarmee kan in heel Europa worden aangetoond dat iemand zijn premies heeft betaald en recht heeft op zorg of ondersteuning. Verder zouden lidstaten socialezekerheidsregelingen toegankelijker moeten maken voor alle werkenden, ook zelfstandigen en deeltijdwerkers. “Want te veel Europeanen dreigen achterop te blijven. We moeten nu optreden”, aldus Thyssen.

Ministers overleggen donderdag over voorstel

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over de plannen buigen. Het voorstel ligt donderdag 15 maart op tafel bij overleg van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ANP Algemeen Nederlands Persbureau
Meer over


Beheer