Doorgaan naar artikel

Appeloogst haalt het niet bij topoogst 2022

De appeloogst zal dit jaar niet zo groot zijn als in 2022. - Foto: ANP premium

De appeloogst zal dit jaar niet zo groot zijn als in 2022. - Foto: ANP

Na een grote oogst aan appels in 2022 wordt dit jaar een wat kleinere oogst in Nederland verwacht. Dirk van Hees van Fruitconsult houdt het nog steeds op een goede oogst, maar wel 20 tot 30% minder dan vorig jaar. Wel ziet Van Hees verschillen per ras en per perceel.

Appelpercelen die vorig jaar overvol hingen, hebben nu minder gebloeid en hadden minder sterke bloemknoppen. Dat was zeker het geval in gebieden waar in de droge zomer vorig jaar geen water gegeven kon worden. Deze percelen vallen nu extra tegen. Dat constateert Dirk van Hees van Fruitconsult.

Beurtjarigheid bij Elstar

Bij het belangrijkste ras Elstar speelt beurtjarigheid meer dan bij andere rassen, met in veel boomgaarden wisselbloeiende bomen. Fruittelers hebben veelal de beurtjarige bomen zuinig gesnoeid en de weinige bloemen op de eindknoppen gespaard.

Bij goed bloeiweer had de vruchtdracht nog wat mee kunnen vallen. Maar deze iets later bloeiende bloemen troffen heel natte en koude bloeidagen, waardoor de zetting tegenviel. Eigenlijk hadden alleen de eerste vroegste bloemen op het meerjarige hout nog een enkele dag redelijk bloeiweer.

Kwaliteitsdunning

De bomen die rijker bloeiden, zouden in dezelfde dagen voor de eerste keer met ATS gespoten worden. Maar daarvoor waren de omstandigheden onder meer door regen volkomen ongeschikt. Voor die volle bomen was de vruchtrui echter sterk, waardoor het aantal uren dat gestoken moet worden in de onvermijdelijke handdunning toch nog beperkt kon blijven. Wel raadt Van Hees een goede kwaliteitsdunning aan, want er hangen ook best veel vruchten met uiterlijke gebreken, bijvoorbeeld door nachtvorst.

Bij Jonagold is het op hoofdlijnen een vergelijkbaar beeld als bij Elstar, met ook wat meer beurtjarigheid dan in een gemiddeld jaar. De vruchtzetting viel wat tegen door het matige bloeiweer en de vermoedelijk wat zwakkere bloemknoppen na de topoogst van vorig jaar. Je komt wel mooie volle percelen Jonagold tegen, maar dat zijn de uitzonderingen.

Goede bestuiving

Het belang van een goede bestuiving, bij Jonagold en andere rassen, zie je juist in dit jaar extra goed. Daar waar je regelmatig een volle bestuiverboom en voldoende bijen zag, ziet het er nu veel beter uit dan op percelen met weinig bestuiverbomen of met weinig volume aan stuifmeel van tussendoor geplante sierappels.

De later bloeiende rassen als Maribelle en Pinova hebben ook minder goed bloeiweer gehad en hangen wat minder. Bij Schone van Boskoop komt na de grote oogst van vorig jaar ook beduidend minder. De kleinere rassen Kanzi, Golden Delicious en Junami hangen wat beter.

Nachtvorst en appelbloesemkever

Schade door de appelbloesemkever. - Foto: Agrifirm
Schade door de appelbloesemkever. – Foto: Agrifirm

Naast de beurtjarigheid en het matige of soms slechte bloeiweer spelen andere factoren mee. Met name de nachtvorst van eind maart heeft meer schade veroorzaakt dan eerst werd gedacht. En naast schade door een kleiner aantal vruchten, heeft de vorst zeker ook kwaliteitsverlies gegeven.

Ook appelbloesemkever heeft tot veel meer schade geleid dan vorig jaar. Tegen deze plaag waren onvoldoende middelen beschikbaar voor bestrijding. Vooral ook in de biologische teelt , waar men hoopte op een tijdelijk toelating van Raptol, die niet kwam, pakte dit dramatisch uit. Omdat vruchtzetting bij biologische appelpercelen altijd wat minder is en beurtjarigheid altijd wat meer, heb je nog meer alle bloemen nodig voor voldoende vruchtzetting in lastige jaren.

Lees ook: Appelbloesemkever geeft fruittelers kopzorgen

Ook minder appels in buitenland verwacht

Uit het buitenland klinken ook volop geluiden van minder appels. Noord-Duitsland had vorig jaar een enorm grote oogst en er zijn zelfs percelen die op het eind niet meer geplukt zijn. Daar wordt het dit jaar geen misoogst, maar wel een stuk minder dan vorig jaar. Op percelen waar na de pluk nog steeds volop ongeplukte appels hingen, zijn de bloemknoppen verzwakt en valt de dracht harder tegen.

Appels op de markt. - Foto: ANP
Voor appels wordt een betere prijs verwacht. – Foto: ANP

De grootste appelproducent Polen kende vorig jaar ook een grote oogst en levert nu in. Bovendien heeft Polen begin april nog flinke nachtvorst gehad, wat ook veel kwaliteitsschade aan de vruchten heeft opgeleverd. Südtirol is een van de weinige gebieden waar een goede en zelfs betere oogst dan vorig jaar verwacht wordt.

Gunstig voor de markt

Voor de marktverwachting geven deze getemperde oogstverwachting een positieve wending. Het dramatisch afzetseizoen 2022-’23 krijgt er alvast een mooi staartje van. De prijzen van de lang bewaarde appels zijn, onverwacht, flink verbeterd. En fruittelers verwachten dit seizoen een duidelijk betere prijsvorming, die ook echt hard nodig is.

Bekijk meer

Delen

Image
Wouter van Teeffelen

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin